1. Utočište na teritoriji strane države – Teritorijalni azil, Beograd, 1969.
 2. Medjunarodna zajednica i Ujedinjene nacije, Beograd, 1970.
 3. Uvod u proucavanje medjunarodnih odnosa, Beograd, 1970 (M. Markovic i R. Stojanović).
 4. Međunarodne organizacije (s O. Račićem), Beograd, 1971, 1978, 1980, 1988.
 5. Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima, Beograd, 1973.
 6. Osnovi teorije međunarodnih odnosa (s R. Stojanovićem), Beog­rad, 1977.
 7. Međunarodni odnosi (s R. Stojanovićem), Beograd ,1979, 1988, 1996.
 8. Terorizam, Beograd, 1982, 2000.
 9. Strahovlada, Beograd, 1985, 1997.
 10. The Insecurity of Human Rights after Communism. „Factors and Difficulties“ Affecting the Implementation of International Human Rights Standards in Times of Transition, Oslo, 1993.
 11. Neizvesnost ljudskih prava. Na putu od samovlašća ka demokratiji, Sremski Karlovci – Novi Sad: 1993. Prevod na rumunski: Drepturile omului în zona de nesigurantâ, Pančevo, 1999.
 12. Ljudska prava – udžbenik, (s M. Paunovićem i V. Đerićem) Beograd, 1997
 13. Ljudska prava i pripadnici oružanih snaga,(s J. Radojković), Beograd, 2002,
 14. Osnovi međunarodnog javnog prava, (redaktor i koautor, s O. Račićem,V. Đerićem, T. Papić, V. Petrović i S. Obradovićem), Beograd, 2005, 2007.
 15. Međunarodno pravo ljudskih prava (redaktor i koautor, s D. Popovićem, T. Papić i V. Petrović), Beograd, 2006, 2007.
 16. Silaženje s uma, Beograd 2006.
 17. W. Benedek – Ch. Daase – V. Dimitrijević – P.van Duyne, Transnatioal Terrorism, Organized Crime and Peace – Building. Human Security in the Western Balkans (ur.) , London, Palgrave Macmllan, 2010.
 18. Haške nedoumice. Poznato i nepoznato o Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju, Beograd, Beogradski centar za ljudska prava, 2010, 176 str. (koautor s V. Hadži – Vidanovićem, I. Jovanovićem, Ž. Markovićem i M. Milanovićem).