Objavljivanje publikacije “Ne smetajte uživam u svojim pravima i slobodama”

9. januar 2006.

Donator: Kancelarija visokog predstavnika za ljudska prava u Beogradu

Trajanje projekta: septembar 2006 – oktobar 2007

Knjiga “Ne smetajte uživam u svojim pravima i slobodama” u potpunosti je primerena potrebama, znanju i shvatanjima učenika srednjih škola. Knjiga sadrži osnovne koncepte ljudskih prava, njihovu primenu i sistem zaštite doprinoseći razumevanju i prihvatanju tolerancije i ostalih univerzalnih vrednosti. Takođe, ova publikcija je svakako doprinela uvećanju znanja u navedenoj oblasti, motivaciji za razumevanje pravnih sistema i međunarodnih organizacija kao i stimulisanju kritičkog i nezavisnog mišljenja. Kniga je takođe pobudila veliko interesovanje među nastavnicima građanskog vaspitanja koji su zahtevali da se knjiga uvrsti u materijal za njihovu obuku koju sprovodi NVO sektor obzirom da su našli da knjiga doprinosi boljem razumevanju ljudskih prava.

Ova publikacije je korišćena u svim projektima Beogradskog centra koji se bave srednjoškolcima i podeljena je u više od 50 škola u Srbiji. Knjigu u pdf formatu možете preuzeti ovde…