Obrazovanje u oblasti ljudskih prava je osnovna delatnost Beogradskog centra još od vremena našeg osnivanja, 1995. godine. Obrazovni napori Centra upereni su u prvom redu na pravnike, ali i na mlade generacije, na studente i srednjoškolce. Oko 60% srbijanskih sudija pohađalo je seminare i škole o ljudskim pravima Beogradskog centra, dok je regionalni program za obuku pravnika pohađalo više od 1200 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

Na programima za mlade učestvovalo je više od 500 studenata i više od 2.500 srednjoškolaca.

Organizovan je niz posebnih seminara za advokate koji su se najviše bavili postupkom pred Evropskim sudom za ljudska prava i standardima Evropske konvencije. Trudili smo se da predavači budu iskusni pravnici i advokati koji mogu da podele iskustva stečena u Evropskom sudu za ljudska prava s kolegama iz Srbije. Opširnije…

Beogradski centar organizovao je preko 200 seminara, škola, predavanja i okruglih stolova u Srbiji i regionu, kao i 15 međunarodnih konferencija o ljudskim pravima i demokratiji. Predavači su uvek bili najpozvaniji stručnjaci iz relevantnih oblasti. Više od 100 međunarodno priznatih stručnjaka držalo je predavanja na obrazovnim programima Beogradskog centra.

U saradnji s Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu Beogradski centar je sprovodio poslediplomske Specijalističke strukovne studije humanitarnog i prava ljudskih prava. Opširnije…

Obrazovnu prati i izdavačka delatnost Centra. Opširnije…

U svim svojim obrazovnim programima  o ljudskim pravima za različite ciljne grupe, Centar je težio da primeni načela interaktivnog obrazovanja. Kako bi učesnici seminara aktivno bili uključeni u proces usavršavanja i stekli praktična znanja o primeni standarda o ljudskim pravima organizovane su simulacije suđenja, radionice i panel diskusije.

Uporedo s programima seminara razvijala se i posebna literatura za različite ciljne grupe. Centar je u cilju unapređenja obrazovanja u oblasti ljudskih prava objavio više od stotinu publikacija, među kojima su udžebenici u oblasti ljudskih prava, pritučnici za pravnike praktičare, priručnici za predavače u oblasti ljudskih prava itd.