Izveštaji o stanju ljudskih prava

U nameri da analiza stanja ljudskih prava u zemlji bude sveobuhvatna i temeljna  Beogradski centar za ljudska prava je 1998. godine počeo da priprema i objavljuje godišnje izveštaje o pravu i praksi uživanja i zaštite ljudskih prava.

Godišnji izveštaji, koji izlaze na srpskom i engleskom jeziku,  sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju (ranije SRJ i Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora), kao i njihovu primenu u praksi. Saradnici Centra redovno prate štampu, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija, zakone, strategije i akcione planove.

Izveštaj svake godine ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Ti problemi i teme se iz godine u godinu menjaju, i Centar uvek ističe i analizira one koje su u toj godini bili najvažniji.

 

Naslovna - SRB-1Ljudska prava u Srbiji 2017.

 

Ljudska prava 2015Ljudska prava u Srbiji 2015.

Ljudska prava u Srbiji 2016

Ljudska prava u Srbiji 2016.

2013 Ljudska prava & Human Ri...Ljudska prava u Srbiji 2013.

korice 2015

              Ljudska prava u Srbiji 2014.

Ljudska prava u Srbiji 2012       Ljudska prava u Srbiji, 2012.

Ljudska prava u Srbiji 2011Ljudska prava u Srbiji, 2011.

2010 Ljudska prava & Human Ri...Ljudska prava u Srbiji, 2010.

2009 -izvestaj-srpskiLjudska prava u Srbiji, 2009.

2008-izvestaj-srpskiLjudska prava u Srbiji, 2008.

2007-izvestaj-srpskiLjudska prava u Srbiji, 2007.

2006-izvestaj-srpskiLjudska prava u Srbiji, 2006.

2005-izvastaj-srpskiLjudska prava u Srbiji i Crnoj Gori, 2005.

2004-izvestaj-srpskiLjudska prava u Srbiji i Crnoj Gori, 2004.

2003-izvestaj-srpskiLjudska prava u Srbiji i Crnoj Gori, 2003.

2002-izvestaj-srpskiLjudska prava u Jugoslaviji, 2002

2001-izvestaj-srpskiLjudska prava u Jugoslaviji, 2001.

2000-izvestaj-srpski

 Ljudska prava u Jugoslaviji, 2000.

1999-izvestaj-srpskiLjudska prava u Jugoslaviji, 1999.

1998-izvestaj-srpskiLjudska prava u Jugoslaviji, 1998.

en - stanje ekonomskih i socijalnik prava u jugoslaviji - s nedovicSlobodanka Nedović, Aleksandra Jovanović.

Stanje ekonomskih i socijalnih prava u Jugoslaviji, 1998.