Izveštaji o stanju ljudskih prava

U nameri da analiza stanja ljudskih prava u zemlji bude sveobuhvatna i temeljna  Beogradski centar za ljudska prava je 1998. godine počeo da priprema i objavljuje godišnje izveštaje o pravu i praksi uživanja i zaštite ljudskih prava.

Godišnji izveštaji, koji izlaze na srpskom i engleskom jeziku,  sadrže poređenje domaćih zakona i drugih propisa s međunarodnim normama koje obavezuju Srbiju (ranije SRJ i Državnu zajednicu Srbija i Crna Gora), kao i njihovu primenu u praksi. Saradnici Centra redovno prate štampu, izveštaje domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i međuvladinih organizacija, zakone, strategije i akcione planove.

Izveštaj svake godine ukazuje na šire probleme, koji uslovljavaju odnos prema pitanjima ljudskih prava. Ti problemi i teme se iz godine u godinu menjaju, i Centar uvek ističe i analizira one koje su u toj godini bili najvažniji.

 

    

       

Capture Izveštaj korice

                     
        Ljudska prava u Srbiji 2021                        
       

 

                     
       

Capture Izveštaj LJP fina

Ljudska prava u Srbiji 2020

         

Capture korice

 Ljudska prava u Srbiji I-VI 2020

         
         
                     
         Ljudska prava u Srbiji 2019 SRB            Ljudska prava u Srbiji 2018-pages-1-1          
        Ljudska prava u Srbiji 2019            Ljudska prava u Srbiji, 2018.          
                               
                               
        Ljudska prava u Srbiji 2016           Naslovna - SRB-1          
                               
        Ljudska prava u Srbiji, 2016.          

 Ljudska prava u Srbiji, 2017.

         
                               
                               
        Ljudska prava 2015           korice 2015          
                               
        Ljudska prava u Srbiji, 2015.           Ljudska prava u Republici Srbiji, 2014.          
                               
                               
        2013 Ljudska prava & Human Ri...           Ljudska prava u Srbiji 2012          
                               
        Ljudska prava u Srbiji, 2013.           Ljudska prava u Srbiji, 2012.          
                               
                               
        Ljudska prava u Srbiji 2011           2010 Ljudska prava & Human Ri...          
                               
        Ljudska prava u Srbiji, 2011.          

Ljudska prava u Srbiji, 2010.

         
                               
                               
       

2009 -izvestaj-srpski

          2008-izvestaj-srpski          
                               
        Ljudska prava u Srbiji, 2009.           Ljudska prava u Srbiji, 2008.          
                               
                               
        2007-izvestaj-srpski           2006-izvestaj-srpski          
                               
        Ljudska prava u Srbiji, 2007.           Ljudska prava u Srbiji, 2006.          
                               
                               
        2005-izvastaj-srpski           2004-izvestaj-srpski          
                               
        Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori, 2005.           Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori, 2004.          
                               
                               
        2003-izvestaj-srpski           2002-izvestaj-srpski          
                               
        Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori, 2003.           Ljudska prava u Jugoslaviji, 2002.          
                               
                               
        2001-izvestaj-srpski           2000-izvestaj-srpski          
                               
        Ljudska prava u Jugoslaviji, 2001.           Ljudska prava u Jugoslaviji, 2000.          
                               
                               
        1999-izvestaj-srpski           1998-izvestaj-srpski          
                               
        Ljudska prava u Jugoslaviji, 1999.           Ljudska prava u Jugoslaviji, 1998.