Projekat dodatnog obučavanja pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope počeo je 2002. godine i trajao do 2009, uz stalnu podršku norveške vlade preko Norveške narodne pomoći (NPA) i njene kancelarije u Beogradu. Za uspešnu realizaciju ovog projekta zahvaljujemo saradnicima u NPA. Veliku zahvalnost dugujemo dugogodišnjem saradniku na ovom projektu, gospođi Gro Hillestad Thune, koja je pomagala da za sve vreme trajanja ovog projekta u seminare budu uključene sudije is Norveške i da sa pravnicima iz regiona Balkana razmene iskustva u pogledu zaštite osnovnih ljudskih prava u nacionalnim zakonodavstvima. Prevedene su i objavljene četiri knjige koje će ubuduće služiti ne samo onima koji su učestvovali na seminarima, već svim sudijama u regionu, budući da se sva izdanja nalaze u bibliotekama nacionalnih sudova.

2002
Organizacija – Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa partnerima iz regiona Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatskim Helsinškim odborom iz Hrvatske i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, uz podršku Norveške narodne pomoći (NPA).

 • Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Lovran, 12 – 21. april 2002., 22 učesnika iz regiona, predavači – regionalni i strani eksperti
 • Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Beograd 24. maj – 1. jun 2002., 31 učesnik iz regiona
 • Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Petrovac  21 – 30. jun 2002., 31 učesnik iz regiona
 • Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Sarajevo 6. – 15. septembar 2002., 32 učesnika iz regiona
 • Regionalna škola ljudskih prava za pravnike, Dubrovnik 25. oktobar – 3. novembar 2002., 31 učesnik iz regiona

2003
Organizacija – Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa partnerima iz regiona Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatskim Helsinškim odborom iz Hrvatske i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, uz podršku Norveške narodne pomoći (NPA)

 • Pravo na pravično suđenje, Beograd, 12 – 16. mart 2003., 25 učesnika iz regiona, predavači – regionalni i strani eksperti
 • Pravo na mirno uživanje imovine, Opatija, 2 – 6. april, 2003., 24 učesnika iz regiona
 • Zabrana torture i drugih surovih, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, Budva,  14 – 18. maj 2003., 25 učesnika iz regiona
 • Zabrana diskriminacije, Sarajevo 21 – 25. maj 2003., 24 učesnika iz regiona
 • Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti i pravo na pravično suđenje, Beograd 4 – 8. jun 2003., 26 učesnika iz regiona
 • Pravo na pravično suđenje i pravo na mirno uživanje imovine, Sarajevo, 25 – 29. jun 2003., 23 učesnika iz regiona
 • Zabrana diskriminacije i prava manjinskih grupa, Budva, 17 – 21. septembar 2003., 22 učesnika iz regiona
 • Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti i pravo na pravično suđenje, Opatija 15 – 19. oktobar 2003., 27 učesnika iz regiona
 • Ekonomska, socijalna i kulturna prava, Beograd, 19 – 23. novembar 2003., 28 učesnika iz regiona

2004   
Organizacija – Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa partnerima iz regiona Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatskim Helsinškim odborom iz Hrvatske i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, uz podršku Norveške narodne pomoći (NPA)

 • Pravo na pravično suđenje, Sarajevo, 4 – 8. februar 2004., 30 učesnika iz regiona, Predavači – regionalni i strani eksperti
 • Pravo na pravično suđenje i pravo na mirno uživanje imovine, Igalo, 17 – 21. mart 2004, 28 učesnika iz regiona
 • Zabrana diskriminacije, prava manjina i osetljivih društvenih grupa, Beograd, 21 – 25. april 2004, 34 učesnika iz regiona
 • Zabrana ropstva i trgovine ljudima i organizovani kriminal, Pula, 12 – 16. maj 2004, 34 učesnika iz regiona
 • Zabrana torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja/Pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, Novi Sad, 16 – 20. jun 2004, 27 učesnika iz regiona
 • Pravo na privatnost, sloboda izražavanja i pravo medija, Opatija, 15-19. septembar 2004, 30 učesnika iz regiona
 •  Ekonomska, socijalna i kulturna prava, Bečići, 13 – 17. oktobar 2004, 28 učesnika iz regiona
 •  Suđenja za ratne zločine, organizovani kriminal i trgovina ljudima u zemljama bivše Jugoslavije, Sarajevo, 24 – 28. novembar 2004, 26 učesnika iz regiona

2005  
Organizacija – Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa partnerima iz regiona Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatskim Helsinškim odborom iz Hrvatske, Centrom za strateško istraživanje i dokumentaciju (FORUM) iz Makedonije i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, uz podršku Norveške narodne pomoći (NPA)

 •  Sloboda izražavanja i prava medija, Petrovac, 09 – 12. jun 2005, 24 učesnika iz regiona, predavači – regionalni i strani eksperti
 • Pravo na pravično suđenje, trgovina ljudima i organizirani kriminal, suđenja za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, Sarajevo, 15 – 18. septembar 2005, 27 učesnika iz regiona
 • Pravo na mirno uživanje imovine/ekonomska, socijalna i kulturna prava, Pula, 20 – 23. oktobar 2005, 32 učesnika iz regiona
 • Osnovna procesna prava prema odredbama ECHR (članovi 5 i 6)/   Zabrana torture, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Beograd , 17 – 20. novembar 2005, 35 učesnika iz regiona

2006 – 7
Organizacija – Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa partnerima iz regiona Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatskim Helsinškim odborom iz Hrvatske, Centrom za strateško istraživanje i dokumentaciju (FORUM) iz Makedonije i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, uz podršku Norveške narodne pomoći (NPA)

 • Hapšenje, pritvor i izdržavanje kazne. Zabrana mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja. Pravo na slobodu i bezbjednost. Budva, 14 – 16. septembar 2006, 25 učesnika iz regiona, predavači – regionalni i strani eksperti
 • Zabrana diskriminacije, Lovran, 5 – 7. oktobar 2006, 23 učesnika iz regiona
 • Pravo na mirno uživanje imovine/ekonomska, socijalna i kulturna prava/korupcija, Skoplje, 19 – 21. oktobar 2006, 24 učesnika iz regiona
 • Pravo nekih ugroženih grupa. Nasilje u porodici. Prava deteta i maloletničko pravosuđe. Trgovina ljudima, Beograd, 1 – 3. mart 2007, 31 učesnik iz regiona
 • Pravo na pravično suđenje/organizovani kriminal/derogacija i restrikcija ljudskih prava, Sarajevo, 29 – 31. mart 2007, 21 učesnik iz regiona
 • Sastanak sudija Vrhovnih sudova, Beograd, 26 – 27. april 2007, 18 sudija Vrhovnog suda iz regiona i Norveške

2007 – 8  
Organizacija – Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa partnerima iz regiona Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatskim Helsinškim odborom iz Hrvatske, Centrom za strateško istraživanje i dokumentaciju (FORUM) iz Makedonije i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, uz podršku Norveške narodne pomoći (NPA)

 • Zabrana diskriminacije, Igalo, 20 – 22. septembar 2007, 23 učesnika iz regiona, predavači – regionalni i strani eksperti.
 • Organizovani kriminal i trgovina ljudima, Zagreb, 18 – 20. oktobar 2007, 23 učesnika iz regiona
 • Poveravanje dece i moguće posledice – Međunarodni aspekti, Beograd, 8 – 10. novembar 2007, 23 učesnika iz regiona
 • Uvreda, kleveta i kompenzacija, Sarajevo, 15 – 17. novembar 2007, 24 učesnika iz regiona
 • Zabrana torture, Skoplje, 10 – 12. mart 2008, 24 učesnika iz regiona
 • Sastanak sudija Vrhovnih i Ustavnih sudova, Sarajevo, 27 – 28. mart 2008, 18 sudija Vrhovnog i Ustavnog suda iz regiona i Norveške

2008 – 9  
Organizacija – Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa partnerima iz regiona Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatskim Helsinškim odborom iz Hrvatske, Centrom za strateško istraživanje i dokumentaciju (FORUM) iz Makedonije i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Crne Gore, uz podršku Norveške narodne pomoći (NPA)

 • Sloboda izražavanja i njena dozvoljena ograničenja – uvreda, kleveta, kompenzacija i kazna, Igalo, 9 – 11. oktobar 2008, 24 učesnika iz regiona, predavači – regionalni i strani eksperti, organizacija – Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa partnerima iz regiona (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija – Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, Hrvatski Helsinški komitet za ljudska prava, Akcija za ljudska prava iz Podgorice i FORUM – Centar za strateško istraživanje i dokumentaciju a uz podršku NPA (Norveska narodna pomoć)
 • Pravo na porodični život – Međunarodni instrumenti i njihova primena u predmetima starateljstva nad decom, Zagreb, 13 – 15. novembar 2008, 34 učesnika iz regiona
 • Zabrana mučenja, svirepog i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja, Sarajevo, 5 – 6. mart 2009, 26 učesnika iz regiona
 • Nadležnost i uloga vrhovnih i ustavnih sudova u pogledu sprečavanja  i otklanjanja posledica kršenja ljudskih prava, Beograd, 26 – 27. mart 2009, 18 sudija Vrhovnog i Ustavnog suda iz regiona i Norveške