Seminari o zabrani zlostavljanja

 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, Beograd, hotel „Mažestik“, 20 – 22. decembar 2010.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, Beograd, hotel „Mažestik“, 17 – 19. februar 2011.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, Beograd, hotel „Mažestik“, 3 – 5. mart 2011.
 • Zabrana zlostavljanja i postupanje prema licima lišenim slobode tokom zadržavanja u policiji, radionica za oficire za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova Beograd, 2 – 3. jun 2011. godine.
 • Zabrana zlostavljanja i postupanje prema licima lišenim slobode tokom zadržavanja u policiji, radionica za oficire za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd, 9 – 10. jun 2011. godine.
 • Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rad policije, seminar za instruktore za obuku policije Sremska Kamenica, 5 – 7. septembar 2011. godine.
 • Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rešavanje pritužbi na rad policije, radionica za članove komisija za pritužbe, Beograd, 15. septembar 2011.
 • Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rešavanje pritužbi na rad policije, radionica za članove komisija za pritužbe, Beograd, 16. septembar 2011.
 • Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rešavanje pritužbi na rad policije, radionica za članove komisija za pritužbe, Beograd, 6. oktobar 2011. godine.
 • Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rešavanje pritužbi na rad policije, radionica za članove komisija za pritužbe, Beograd, 7. oktobar 2011. godine.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za prvu generaciju polaznika Pravosudne akademije, Hotel „Andrevlje“, Fruška gora, 2.11. – 4.11.2011.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za sudije i tužioce, Hotel „Kaštel Ečka“, 10.11. – 12.11.2011.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za sudije i tužioce, Hotel „Zlatiborska noć“, 1.12. – 3.12.2011.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za sudije i tužioce, Hotel „Šumarice“, Kragujevac, 15.12. – 17.12.2011.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za drugu generaciju polaznika Pravosudne akademije, Hotel „Kaštel Ečka“, 21.12. – 23.12.2011.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za novinare, Beograd, hotel „Mažestik“ 26 – 28. mart 2012.
 • Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, seminar za novinare, Zlatibor, hotel „Zlatiborska noć“ 29 – 31. mart 2012.
 • Alternative zatvaranju – Put ka smanjenju prenaseljenosti kazneno-popravnih ustanova, Beograd, 26-27. januar 2015.
 • Dijalog grupa i predstavljanje publikacije “Efikasna i delotvorna istraga u pogledu ozbiljnih navoda o  zlostavljanju – međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije”, Novi Sad, 28-29. novembar 2016.
 • Dijalog grupa i predstavljanje publikacije “Efikasna i delotvorna istraga u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju – međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije”, Subotica, 26-27. januar 2017.
 • Dijalog grupa i predstavljanje publikacije “Efikasna i delotvorna istraga u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju – međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije”, Zlatibor, 23-24. februar 2017.
 • Dijalog grupa i predstavljanje publikacije “Efikasna i delotvorna istraga u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju – međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije”, Niš, 9-10. mart 2017.
 • Dijalog grupa i predstavljanje publikacije “Efikasna i delotvorna istraga u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju – međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije”, Srebrno jezero, 23-24. mart 2017.
 • Dijalog grupa i predstavljanje publikacije “Efikasna i delotvorna istraga u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju – međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije”, Vrnjačka Banja, 20-21. april 2017.
 • Dijalog grupa i predstavljanje publikacije “Efikasna i delotvorna istraga u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju – međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije”, Šabac, 27-28. april 2017.
 • Dijalog grupa i predstavljanje publikacije “Efikasna i delotvorna istraga u pogledu ozbiljnih navoda o zlostavljanju – međunarodni standardi i praksa pravosudnih organa Republike Srbije”, Beograd, 1-2. jun 2017.
 • Seminar – Ka punom poštovanju prava osoba lišenih slobode – Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 22. novembar 2018.
 • Seminar – Ka punom poštovanju prava osoba lišenih slobode – Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 13. decembar 2018.
 • Seminar – Ka punom poštovanju prava osoba lišenih slobode – Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 20. decembar 2018.
 • Seminar – Ka punom poštovanju prava osoba lišenih slobode – Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 27. decembar 2018.
 • Seminar za lekare – “Zdravstvena zaštita lica lišenih slobode u policijskom zadržavanju”, Beograd, 18. jun 2019.
 • Seminar za lekare – “Zdravstvena zaštita lica lišenih slobode u policijskom zadržavanju”, Subotica, 27. jun 2019.
 • Seminar za advokate – “Zabrana zlostavljanja i borba protiv nekažnjivosti” – Advokatska komora Beograda, 27. jun 2019.
 • Seminar za lekare – “Zdravstvena zaštita lica lišenih slobode u policijskom zadržavanju”, Kragujevac, 25. jul 2019.