Seminari za mlade

U 2004. godini Centar je započeo seriju seminara za srednjoškolce sa namerom da ideje poštovanja ljudskih prava i evropskih integracija dopru u školske klupe, da se razvije dijalog s mladom generacijom o vrednostima za koje se treba zalagati, i sa željom da im pomogne da bolje razumeju ciljeve koje treba dostići i reforme neophodne za dalju demokratizaciju društva u Srbiji. Svi programi za srednjoškolce obuhvataju deo sa predavanjima i radionicama o odabranim temama i takmičarski deo u kome se od njih očekuje da primene znanja koja su stekli.

Od tada do danas Beogradski centar je organizovao preko 100 dvodnevnih seminara u srednjim školama u svim delovima Srbije na kojima je učestvovalo više od 2.500 srednjoškolaca.

Uporedo s programima seminara razvijana je i posebna literatura o ljudskim pravima i Evropskim integracijama za mlade. Centar je za ove seminare proizveo tri priručnika i koristio ih kao materijale. To su knjige Pridružimo se, Religije sveta – budizam, hrišćanstvo, islam, Ne smetajte, uživam u svojim pravima i slobodama.

Pored ovoga na našem sajtu se može naći i sekcija Evropska unija u 800 reči gde je veoma kratko i jednostavno opisana struktura Evropske unije, njena istorija, nadležnosti pojedinih organa i još mnogo toga. Od 2002. godine Centar je izdao tri izdanja priručnika U pravu si!, koja je podeljena dvema generacijama srednjoškolaca.

Tokom 2010. godine Beogradski centar sprovodi dva projekta za srednjoškolce.

Ljudska prava kao sredstvo i cilj uključivanja mladih u lokane zajednice i Pridružimo se.