Škole ljudskih prava za buduće donosioce odluka

Od 2001. do 2007. godine, u okvirima Balkanske mreže za ljudska prava, u Dubrovniku su organizovane Škole ljudskih prava za buduće donosioce odluka. Centar je učestvovao u ovim projektima kao organizator škola i kao partner u njihovom realizovanju. Osnovna ideja ovog projekta ogledala su u potrebi da se mladi i uspešni akteri u oblastima prava, politike, medija, nevladinog sektora sa teritorije zapadnog Balkana upoznaju uspostave kontakte na seminaru koji obrađuje najvažnije teme iz oblasti ljudskih prava.

Oko 200 učesnika, među njima i značajan broj mladih budućih lidera Srbije, učestvovao je na Školama ljudskih prava za buduće donosioce odluka.