Škole ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“

Centar je posebno ponosan na Školu ljudskih prava za buduće predavače, o čijem značaju i dometima bi najbolje mogli da govore ili pišu neki od polaznika koji su pohađali 24 do sada održanih Škola.

U stvari, oni to čine svakoga dana – kroz poslove koje danas obavljaju. A nalaze se na mnogim važnim mestima u državnoj upravi, pravosuđu, nevladinom sektoru, medijima, politici. Veliki deo projekata Centra su napisali i realizovali bivši polaznici Škola ljudskih prava za buduće predavače. Da smo skloni takvom načinu izražavanju, mogli bismo da kažemo da su te škole regrutni centar Centra. Da smo neskromni, rekli bismo da su Škole bile i jesu manufakture mladih lidera u većini delova javnog života. Više o tome šta su naši alumnisti rekli o Školi ljudskih prava možete pročitati ovde…

Škola ljudskih prava predstavlja pokušaj da se kroz intenzivan desetodnevni kurs daju znanja o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, trgovini ljudima, slobodama duha, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, humanitarnom pravu, pravima manjina, ljudskoj bezbednosti, pravu na život u zdravoj životnoj sredini i ljudskim pravima u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Društveni kontekst ostvarivanja i zaštite ljudskih prava svakako jeste okvir ovog kursa. Zato su vrlo važna predavanja i rasprave o pitanjima medija i ljudskih prava, doživljaja istorije, uporednih pravnih, političkih i kulturnih normi ljudskih prava, društvenih preduslova za njihovo uživanje, suočavanja s prošlošću, kao i analize istraživanja javnog mnenja.

Predavači i demonstratori na Školama su uvek bili najpozvaniji stručnjaci iz relevantnih oblasti. Osim domaćih predavača, veoma smo zahvalni saradnicima i prijateljima Centra iz inostranstva koji su predavali na Školama i učesnicima pružili priliku da saznaju mnogo više o ljudskim pravima van naše zemlje.