Od 2005. do 2008. godine Centar je bio institucionalno uključen u obrazovanje iz prava ljudskih prava na univerzitetima. Tokom održavanja Specijalističkih studija iz međunarodnog humanitarnog prava na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu uočena je potreba da se program dopuni pravom ljudskih prava. Tako je, na poziv Fakulteta, Centar počeo da obavlja i poslediplomsko obrazovanje kroz Specijalističke studije humanitarnog i prava ljudskih prava.

Kurs ljudskih prava pokrivao je brojne teme iz oblasti ljudskih prava i međunarodnog javnog prava, ljudskih prava i međunarodnih organizacija, postupaka zaštite ljudskih prava na međunarodnom nivou i međunarodnih standarda ljudskih prava.

Specijalističke studije humanitarnog i prava ljudskih prava pružale su teorijska i praktična znanja iz međunarodnog humanitarnog i prava ljudskih prava. Namenjene su bile onima koji su u svom svakodnevnom radu susretali s praktičnim pitanjima primene ove dve grane međunarodnog prava, kao i onima koji su želeli da prodube svoje znanje u tim oblastima. Specijalističke studije su bile usmerene na zaposlene u državnim organima (pravosuđu, ministarstvu pravde, ministarstvu unutrašnjih poslova, ministarstvu spoljnih poslova, ministarstvu odbrane itd), ali i na sve druge koji su želeli da steknu praktična znanja u oblasti humanitarnog i prava ljudskih prava (novinare, zaposlene u nevladinim ili međunarodnim organizacijama itd).