Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica/ka romske zajednice

16. decembar 2015.

Donator:  Ambasada Kanade u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji

Trajanje: novembar 2015 – februar 2016

Beogradski centar za ljudska prava i YUROM Centar iz Niša pokrenuli su projekat, kojim žele da ukažu na fenomen ranih brakova i njegov negativni uticaj na uživanje prava deteta koji je karakterističan za romsku zajednicu.Podaci dobijeni u popisu 2011. godine govore da je u romskoj populaciji starijoj od 14 godina 43,9% nije sklapalo zakonit brak (zbog izrazito mlade starosne strukture), a gotovo isto toliko je u braku (43,1%).  Brakovi u najmlađoj starosnoj kategoriji, ispod 14 godina života čine 1,8% , a u okviru njih  devojčice ispod 14 gdodina čine  čak 72,2% .   I  MICS (Multiple Indicator Cluster Survey)  podaci govore o  43%  mladih žena starosti 15-19 godina iz romskih naselja koje su trenutno udate, ali taj pokazatelj raste na 52% kod žena iz najsiromašnijih domaćinstava i sa osnovnim obrazovanjem. Važan podatak je takođe da se 17% devojaka i žena udalo pre navršene 15. godine, dok se 57 % udalo pre navršene 18. godine starosti.

Pitanje ranih brakova i ranog rađanja ne nailazi na poseban interes institucija, bilo zdravstvenih bilo socijalnih. Podataka o rasprostranjenosti ove pojave zapravo nema, jer sveobuhvatno istraživanje koje bi obuvatilo reprezentativan uzorak nije sprovedeno.  Iskustva romskih ženskih organizacija svedoče o velikom otporu romske zajednice u vezi sa ovom temom. Sa jedne strane ova se pojava čvrsto veže uz tradiciju i kulturu, a sa druge nalazimo nezainteresovanu javnost, ali i često vrlo neprilagođen pristup institucija ovoj temi, što dovodi do još većeg otpora i zatvaranja romske zajednice. 

Kroz ovaj projekat, partnerske oranizacije će raditi na prevenciji, oslanjajući se na obrazovanje kao bitnu kariku. Projekat će se sprovoditi u pet osnovnih škola, u kojima će se raditi obrazovne radionice i utvrđivanje potreba same zajednice, kako bi se predložile adekvatne mere, koje će biti podržane kako od strane romske zajednice, tako i od donosioca odluka.