Obrazovanjem ka prevenciji ranih brakova kod pripadnica/ka romske zajednice

11. децембра 2015.

WP_20151211_12_02_55_ProBeogradski centar za ljudska prava i YUROM Centar iz Niša pokrenuli su pilot projekat, kojim, kroz obrazovne aktivnosti, radeći sa mladima, romskim đacima, žele da ukažu na štetnost fenomena ranih brakova koji je karakterističan za romsku zajednicu. Svedoci smo nedostatka relevantnih podataka o potrebama romskih đaka, kao i da je jedan od prisutnih uzroka napuštanja školovanja rana udaja devojčica. Dodatno, ova tema nedovoljno je zastupljena u strateškim dokumentima i merama, a nisu rađena istraživanja novijeg datuma koja bi doprinela kreiranju adekvatnih javnih politika u ovoj oblasti.
Ove organizacije žele da ukažu na potrebu da se ovaj problem sagleda na pravi način, uključuući same romske devojčice, ali i druge mlade, kako bi se nakon obrazovnih akvitnosti i utvrđivanja potreba same zajednice mogle predložiti adekvatne mere koje će biti podržane od strane romske zajednice, ali i od predstavnika/ca državnih institucija.

Fotografija i tekst preuzeti sa sajta Medija centra