Od kršenja do stvaranja zakona

30. decembar 2013.

Donator: Institut za otvoreno društvo

Trajanje: April 2013 -  April 2014

Organizacije ApsArt Centar za pozorišna istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) i Beogradski centar za ljudska prava pokrenule su projekat OD KRŠENJA DO STVARANJA ZAKONA  koji je kreiran tako da u aktuelnu javnu raspravu o novom Nacrtu zakona o izvršenju krivičnih sankcija uključi upravo one na koje se zakon odnosi – osuđena lica.  Verujemo da se kroz ovakve incijative koje uključuju osetljive grupe daje doprinos izgradnji društva u kom se pruža druga šansa svim građanima i građankama, a predloženom zakonskom rešenju daje se veći legitimitet i obezbeđuje dugoročnost. Planirano je da u projektu učestvuje od 4000 – 6000 osuđenih lica koji će kroz upotrebu pozorišnih radionica tzv. legislativnog pozorišta moći da ispričaju svoje priče i prikažu kakvo je zaista stanje u zatvorima u Republici Srbiji. Iskustva i priče osuđenika biće pretvorene u tzv. forum predstavu – pozorišnu formu koja omogućava aktivno učešće publike i diskusiju sa učesnicima što je još jedan vid javne rasprave koji se pokreće po ovom pitanju, a koji uključuje veliki broj građana i građanki.

O predstavi Banja Robija

Banja robija poster Beograd Kragujevac Novi Sad

Fotografije sa izvođenja u KPZ Sremska Mitrovica, Knjaževsko-srpski teatru u Kragujevcu, Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i Domu omladine u Beogradu.

Predstava je nastala iz dramskog procesa sa preko 300 osuđenih lica iz dva zatvora u Srbiji. Svedočanstva osuđenika pretočena su u forum predstavu – interaktivnu pozorišnu formu koja omogućava aktivno učešće publike i diskusiju. Deo glumačke ekipe ove predstave čine bivši osuđenici. Predstava „BANJA ROBIJA“ je izvedena u pozorištima u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu  kao i u tri kazena zavoda, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu. Predstava je 21. i 22. decembra izvedena u Domu omladine u Beogradu.

Pogledajte kratki klip iz predstave Banja Robija:

 

 Pogledajte video spot projekta: