“Od standarda inkluzije do inkluzije kao standarda”

27. decembar 2019.

DSC_0361Beogradski centar za ljudska prava je u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalnom kancelarijom za mlade organizovao događaj “Od standarda inkluzije do inkluzije kao standarda”. Događaj je realizovan uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji, 23. decembra 2019. u hotelu Mama Shelter u Beogradu. Događaj je otvoren obraćanjem Sonje Tošković, izvršne direktorke Beogradskog centra za ljudska prava, u kome je poželela dobrodošlicu prisutnima, pozivajući ih na dalji zajednički rad kada je u pitanju tema socijalne inkluzije svih mladih.

Usledilo je izlaganje pet primera rada sa mladima iz osetljivih grupa kako bi partneri na projektu i prisutni predstavnici/ce organizacija mladih i za mlade stekli bolji uvid u raznovrsnost postojećih praksi i politika, a sve u cilju doprinosa procesu osmišljavanja standarda inkluzivnosti koji će biti smisleni, jasni i primenljivi u radu organizacija. Celokupan događaj je deo šireg konsultativnog procesa koji će za ishod imati definisanje standarda inkluzivnosti kako bi se unapredile politike i prakse organizacija mladih i za mlade kada je u pitanju rad sa mladima iz osetljivih grupa.

Primere rada sa mladima iz osetljivih grupa su predstavili: Selena Simić ispred Organizacije sa promociju aktivizma, Maja Ćurčić ispred udruženja Art Aparat, Miodrag Kastratović ispred Srpske asocijacije plesnih organizacija, Sneža Lazarević ispred Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom i Milica Jelić ispred Centra lokalnih usluga grada Kraljeva.

Izlaganja primera rada sa mladima su bila praćena radom u grupama tokom kojih su učesnici/ce diskutovali/e o različitim aspektima pristupačnosti koje su neophodne kako bi se poboljšala praksa rada sa mladima iz osetljivih grupa. Učesnici/ce su nastojali da definišu šta sve konkretno podrazumeva određeni vid pristupačnosti i koji su njihovi željeni ishodi kada je u pitanju svaki od razmatranih vidova pristupačnosti, a sve u cilju obezbeđivanja da budući standardi inkluzivnosti budu zasnovani na ekspertizi, iskustvima i uvidima organizacija mladih i za mlade.

Predstavnici tri nacionalna saveza: Krovne organizacije mladih Srbije – Uroš Savić Kain, Nacionalne kancelarije za mlade – Džemaludin Paučinac i Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – Jelena Stojanović, podelili su iskustva rada svojih organizacija u oblasti socijalne inkluzije. Navedeni predstavnici/ce nacionalnih saveza su podelili svoje planove kada je u pitanju rad na uključivanju svih mladih u programe i projekte koje sprovode sami savezi, ali i njihove članice. 

Nakon diskusije „Gde smo stigli i kuda idemo kada je u pitanju socijalna inkluzija?” podeljeni su sertifikati mladima koji su prošli jednogodišnju NAPOR-ovu obuku za omladinske lidere/ke i time stekli ovo zvanje.

DSC_0361   DSC_0371   DSC_0379   DSC_0397