Odluka Saveta za štampu u slučaju govora mržnje na internetu

7. maj 2018.

U okviru projekta „Anonimna mržnja“, Beogradski centar za ljudska prava podneo je žalbu Savetu za štampu zbog komentara ispod teksta na Facebook strani lista „Blic“ u kojima su izneti uvredljivi stavovi prema LGBT populaciji i u kojima se poziva na mržnju i nasilje prema LGBT osobama. Savet za štampu doneo je odluku kojom je utvrđena povreda Kodeska novinara Srbije, odnosno tačke 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učini sve da izbegne idskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Kompletnu odluku možete pročitati na sajtu Saveta za štampu.