Održan okrugli sto u okviru projekta ,,Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene“

18. oktobar 2016.

WP_20161014_012Dana 14. oktobra 2016. godine u Beogradu je održan okrugli sto na kome je predstavljen nacrt Analize odredaba Ustava kojima se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za cilj imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva. Tekst nacrta Analize sastavljen je u okviru projekta ,,Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene“ koji Beogradski centar za ljudska prava realizuje uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji. Nakon predstavljanja nacrta Analize otvorena je diskusija u kojoj su izneti komentari i predlozi za unapređenje ustavnog položaja javnog tužilaštva. Okruglom stolu su, pored eksperata angažovanih na izradi nacrta Analize, prisustvovali i predstavnici Ministarstva pravde Republike Srbije, Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije, Državnog veća tužilaca, Tužilaštva za organizovani kriminal, Tužilaštva za ratne zločine, sudova i javnih tužilaštava sa teritorije Beograda, predstavnici Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Udruženja sudijskih i tuzilackih pomoćnika Srbije, kao i predstavnici advokature, civilnog sektora, nezavisni eksperti i profesori univerziteta.

Do kraja novembra 2016. godine planirano je održavanje tri okrugla stola u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, a komentari i predlozi izneti na okruglim stolovima biće uzeti u obzir prilikom pisanja konačnog teksta koji će biti predstavljen na završnoj konferenciji u Beogradu.