Održan sastanak organizacija civilnog društva i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova nakon povlačenja Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima

30. septembar 2021.

Logo beli 1Beogradski centar za ljudska prava pozdravlja odluku Ministarstva unutrašnjih poslova da povuče Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima, kao i odluku o brzom sazivanju i odražavanju konsultativnog sastanka sa organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim stranama.

MUP je u današnjem razgovoru sa organizacijama civilnog društva najavio da će se u predstojećem periodu organizovati tematski sastanci o spornim pitanjima i temama iz povučenog nacrta u kojima će učešće moći da uzmu zainteresovane organizacije civilnog društva, drugi učesnici i eksperti iz određenih oblasti.

Beogradski centar za ljudska prava učestovovaće u daljem konsultativnom procesu s namerom da buduće izmene Zakona o policiji, odnosno donošenje novog zakona u ovoj oblasti, budu u skladu sa važećim standardima ljudskih prava, kako bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između zaštite bezbednosti s jedne strane, i zaštite privatnosti i drugih ljudskih prava građana, s druge strane. 

Centar će fokus u budućem procesu staviti na pitanja u vezi sa zabranom mučenja i drugih oblika zlostavljanja i ostala pitanja koja smo naveli u komentaru na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima.