Održan seminar za advokate: „Borba protiv nekažnjivosti službenika za dela mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja“

22. децембра 2021.

slika Seminar

U utorak 21. decembra 2021. godine održan je ovogodišnji seminar za advokate: „Borba protiv nekažnjivosti službenika za dela mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja“.

Na seminaru koji je održan putem ZOOM platforme govorili su:

  • Jugoslav Tintor, advokat
  • Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
  • Đorđe Alempijević, profesor sudske medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (2011-2021)
  • Vladica Ilić, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava.

Razgovarali smo o važećim međunarodnim standardima u oblasti zabrane mučenja (torture) i drugih oblika zlostavljanja, kao i o praktičnom sagledavanju ovih standarda, kroz analizu položaja, procesnih ovlašćenja i dužnosti advokata – punomoćnika oštećenog koji je pretrpeo zlostavljanje, javnih tužilaštava i sudova pred kojima su iznete tvrdnje o zlostavljanju, kao i kroz sagledavanje značaja (sudsko) medicinske dokumentacije u dokazivanju ovih dela.