Održan webinar „Priznavanje stečenog obrazovanja izbeglica“

30. septembar 2020.

Webinar slika za sajt i fbBeogradski centar za ljudska prava, uz podršku Kancelarije Visokog komesara za izbeglice u Beogradu, odžao je u sredu, 30. septembra 2020. godine webinar na temu „Priznavanje stečenog obrazovanja izbeglica“. Povod za organizovanje treninga bila je inicijativa Centra da približi proces priznavanja stečenog obrazovanja izbeglica u Republici Srbiji kroz već uspešnu praksu Odeljenja za obrazovanje Saveta Evrope.

Webinar je otvorila izvšna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Sonja Tošković koja podsetila na važnost pitanja od značaja za uključivanje izbeglica u društvo Republike Srbije. Panelista Samir Hećo ispred Odeljenja za obrazovanje Saveta Evrope predstavio je Pasoš kvalifikacije za izbeglice, dok je o dosadašnjim iskustvima u procesu primene Pasoša kvalifikacije za izbeglice u Italiji govorila naša druga panelistkinja Letizia Brambilla Pisoni ispred CIMEA – NARIC centra Italije. Webinarom je moderirala Jelena Ilić, viša savetnica za integraciju Beogradskog centar za ljudska prava.

46 učesnika treninga predstavnika državnih institucija, Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, ENIC – NARIC centra Agencije za kvalifikaciju, Školskih uprava, predstavnika međunarodnih organizacija, Kancelarije UNHCR-a u Beogradu, kolega iz civilnog sektora doprineli su aktivnoj diskusiji.

Panelisti su predstavili Pasoš kvalifikacije za izbeglice (European Qualifications Passport for Refugees-EQPR) dokument koji rezimira najviše stečene kvalifikacije, jezičke veštine i radno iskustvo aplikanta. Pomaže izbeglicama da obnove svoj život u zemljama u kojima planiraju da ostanu i uživaju određenu pravnu zaštitu pružajući im priliku da procene njihove kvalifikacije čak i kada ne mogu da pruže potpunu dokumentaciju koja dokazuje da poseduju takve kvalifikacije. Na ovaj način Pasoš kvalifikacije za izbeglice podržava sprovođenje člana VII Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija iz oblasti visokog obrazovanja u Regionu Evrope (1997) koji olakšava priznavanje kvalifikacija izbeglica čak i u odsustvu potpune dokumentacije. Konvenciju su zajednički pripremili Savet Evrope i UNESCO.

Izbeglice mogu da koriste Pasoš kvalifikacije za izbeglice kada žele da pohađaju dalje studije i/ili traže zaposlenje, apliciraju za stipendije ili upisuju studije iznova. Proces priznavanja uključuje tri koraka: procenjivanje, objašnjenje i praktičnu upotrebu pasoša u daljim koracima integracije. U drugom delu sadrži informacije o pravnom statusu dokumenta i kratak opis ovog projekta. Treći deo sadrži informacije o daljim koracima i ​​kontakt informacije državnih organa i agencija, korake u procesu traženja posla i prijave za nastavak obrazovanja. Iako ovaj dokument ne predstavlja formalno priznanje ili ovlašćenje ili licencu za bavljenje određenom profesijom, kvalifikacioni pasoš pruža verodostojne informacije koje mogu biti relevantne u vezi sa prijavama za zaposlenje, praksu, kurseve kvalifikacije i upis na studije. Ovaj dokument važi pet godina od datuma izdavanja. Cilj je da u tom roku izbeglice i lica u situaciji migracije imaju priliku da poboljšaju svoje znanje jezika, nastave dalje studije, povećaju mogućnosti zaposlenja ili podnesu zahtev za formalno priznavanje ili odobrenje svog obrazovanja.

Webinar je bio je prilika da razmotrimo mogućnosti zajedničkog uticaja na poboljšanje trenutne situacije u ovoj oblasti u našoj zemlji, kao i buduće saradnje i implementacije projekta u Republici Srbiji.