Održana dva okrugla stola za sudije

21. novembar 2016.

Lena-skupBeogradski centar za ljudska prava je u novembru 2016. godine uz podršku UNHCR i u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovao dva okrugla stola za sudije osnovnih prekršajnih sudova i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u Nišu i Kragujevcu. Sudije su na tim događajima imale priliku da se upoznaju sa priručnikom „Primena načela nekažnjavanja izbeglica u prekršajnom postupku“, koji je Beogradski centar za ljudska prava izdao u maju 2016. godine. Takođe, pokazavši veliko interesovanje i razumevanje, sudije su imale mogućnost da sa svojim koleginicama iz Vrhovnog kasacionog suda i Prekšajnog apelacionog suda u Beogradu diskutuju o spornim pitanjima u praksi u pogledu primene načela nekažnjavanja izbeglica i tražilaca azila za nezakoniti ulazak ili boravak u Republici Srbiji. Uočeno je i da se to načelo izbegličkog prava primenjuje u većem broju slučajeva u odnosu na prethodne godine.