Održane CoolTour Tube radionice za mlade u Beogradu

23. april 2019.

U periodu od 6. do 21. aprila u prostorijama Kuće ljudskih prava u Beogradu održane su tri dvodnevne radionice za mlade izbeglice i mlade iz lokalne populacije.  Radionice su deo CoolTour Tube programa koji je deo projekta Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji koji Beogradski centar za ljudska prava sprovodi uz podršku kancelarije UNHCR.

Program podstiče komunikaciju između mladih različitog etničkog porekla i iz različitih kulturnih sredina kroz aktivnosti kao što su: edukativne i kreativne radionice, zajednički događaji i aktivnosti, istraživanje u zajednici i stvaranje animiranog filma.

Cilj programa je razvoj multikulturalne zajednice gde će svaki mladi čovek biti u potpunosti integrisan i aktivno uključen u društveni život. Program se zasniva na metodama multikulturalnog učenja, omladinskog rada i interaktivne umetnosti.

Glavne teme radionica su: identitet, koncept moći, kulturna demokratija, multikulturalnost, stereotipi i predrasude, diskriminacija i društvena integracija.

14 učesnika iz izbegličke i lokalne populacije su kroz radionice imale priliku da istraže temu multikulturalnosti, diskutuju o različitim društvenim pitanjima, upoznaju se sa kulturom „drugog“,  dekonstruišu svoje stereotipe i razvijaju zajedničke aktivnosti.

Dodatne tri dvodnevne radionice biće održane u Obrenovcu za mlade iz te opštine i Prihvatnog centra Obrenovac. 

57049177_665381733901988_466123953002250240_n 57446542_3212122215480723_2716628224162398208_n IMG_1041