Održano predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

2. april 2018.

Pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Stojanović bio je gost-predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je održao predavanje na osnovnim akademskim studijama u okviru predmeta Ustavno pravno.

Studenti su tom prilikom upoznati sa pravnim okvirom u oblastima prava na državljanstvo, prava stranaca i prava na azil. Takođe, predstavljeni su im međunarodni i domaći pravni okvir, pravni standardi i praksa u ovim oblastima u Srbiji. Studenti su upoznati i sa rešenjima iz novousvojenih zakona – Zakona o azilu i privremenoj zaštiti, Zakona o strancima i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu.

Ovom prilikom, razmenjene su publikacije Centra i Pravnog fakulteta i dogovorena je buduća saradnja između Beogradskog centra za ljudska prava i Pravnog fakulteta. Predavanje je održano u okviru projekta ’’ Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji’’, uz podršku Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji.

DSC_0016         DSC_0018DSC_0017