Održano predavanje „Pravo na azil i izbegličko pravo u Republici Srbiji – međunarodno i domaće pravo“

16. decembar 2017.

25299832_1794646797214515_3453129698966043835_oPredavanje “Pravo na azil i izbegličko pravo u Republici Srbiji – međunarodno i domaće pravo“ održano je na Fakultetu političkih nauka u okviru projekta Migrate-Jean Monnet Network u kome učestvuje Centar za interdisciplinarne studije Balkana Fakulteta političkih nauka. Predavanje je održao Bojan Stojanović ispred Beogradskog centra za ljudska prava.

Stojanović je kroz sveobuhvatni pristup predstavio međunarodno i domaće pravo, naglašavajući proceduru kroz koju prolaze tražioci azila na teritoriji Republike Srbije. Poseban naglasak stavljen je na nadležnost institucija i primere njihovog postupanja u konkretnim slučajevima. Kroz analizu nekoliko faza postupka, Stojanović je objasnio ulogu Beogradskog centra za ljudska prava u pružanju pravne pomoći tražiocima azila. Na kraju, analizirani su nedostaci postojećeg pravnog okvira kao i mogućnosti unapređenja procedure za dobijanje azila u Republici Srbiji.