Okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“

21. децембра 2016.

Sonja- okrugli sto SOS decija selaPovodom 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, SOS Dečija sela organizovala su 15.12.2016. godine u Beogradu okrugli sto „Izazovi u radu sa decom izbeglicama“, sa ciljem okupljanja stručnjaka koji se bave podrškom deci na terenu, razmene njihovih iskustava i definisanje generalnih preporuka za unapređenje budućeg rada. Predstavnica Beogradsklog centra za ljudska prava, Sonja Tošković moderirala je Panel posvećen unapređenju  Pravnog okvira. Učesnici okruglog stola, predstavnici nevladinih organizacija i državnih institucija, su kroz rad u dve tematske grupe došli do zaključaka koji bi trebalo da doprinesu boljem odgovoru na izbegličku krizu u budućnosti. Medjusektorska saradnja vladinog i nevladinog sektora je neophodna kako bi se obezbedila efikasnija zaštita dece. Mnogo toga je urađeno u odnosu na prošlu godinu, kada je u pitanju zaštita dece izbeglica, ali postoje izazovi na kojima je potrebno raditi u budućnosti.