Okrugli sto na temu primene odluka Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture

28. novembar 2019.

Okrugli sto na temu primene odluka Komiteta Ujediljenih nacija protiv torture

U saradnji sa Pravosudnom akademijom, Ministarstvom pravde i Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji, Beogradski centar za ljudska prava organizovao je okrugli sto o primeni odluka Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture. Cilj skupa bio je iznalaženje zajedničkog odgovora države i civilnog društva na pitanje kako da se sprovođenje postupka ekstradicije odvija u skladu sa pravnoobavezujućim međunarodnim standardima koji se odnose na apsolutnu zabranu mučenja i drugog surovog, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, poštujući princip zabrane proterivanja (non-refoulement). Poseban fokus stavljen je na slučaj turskog državljanina kurdskog porekla Dževdeta Ajaza, kojeg je Srbija izručila Turskoj, uprkos tome što je na snazi bila privremena mera Komiteta protiv torture.