Okrugli sto „Rodna ravnopravnost na tržištu rada“

8. maj 2018.

Predstavnici Beogradski centra za ljudska prava govorili su na okruglom stolu Rodna neravnopravnost na tržištu rada u Srbiji, koji je organizovan od strane UNWOMEN Serbia. Ovom prilikom smo, u cilju boljeg razumevanja uloge nevladinog sektora u ekonomskom osnaživanju žena, ukazali na oblasti koje su od ključne važnosti za ekonomsko osnaživanje zena, a koje zahtevaju zajednički rad države i civilnog sektora. Neke od preporuka odnosile su se na aktuelizovanje fleksibilnog radnog vremena i mera za usklađivanje profesionalnog i porodičnog života, kampanju usmerenu ka ženama u poljoprivredi o njihovim pravima u pogledu nasleđivanja i uknjiženja imovine na njihovo ime, potrebi evaluacije programa aktivnih politika zapošljavanja i favorizovanja programa koji su efikasni iz ugla položaja žena koje se uključuju na tržište rada, korišćenje strategija ciljane komunikacije u cilju rušenja rodnih stereotipa i predsrasuda kao i aktivnom učešću civilnog sektora u akcijama ukazivanja na diskriminatorne prakse po osnovu pola.