Omladinski program


 

Mladi su u fokusu rada Beogradskog centar za ljudska prava od samog osnivanja orgnizacije. Aktivnosti nekadašnje Omladinske grupe, a danas Omladinskog programa razvijale su se od druge polovine ’90-tih do danas u cilju poboljšanju položaja mladih u Srbiji, ali i u regionu, prvenstveno kroz obrazovanje.

Cilj Omladinskog programa je izgradnja solidarnog društva jednakih šansi, društva u kome se poštuju ljudska prava i svi mladi ljudi ostvaraju svoje pune kapacitete. Kroz intenzivan rad Omladinski program je sproveo više stotina edukativnih radionica, seminara i treninga za mlade, kao i za nastavnike, omladinske radnike i trenere širom Srbije i ostvario velike pomake na polju omladinske politike, participacije mladih u procesima odlučivanja, zagovarajući za inkluzivnost, jednakost i poštovanje ljudskih prava.

Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava prerastao je u značajanog aktera u polju neformalnog obrazovanja, omladinskog rada i zaštite i promocije ljudskih prava mladih. Među brojnim aktivnostima i rezultatima izdvajamo:

– Nulti izveštaj o ljudskim pravima mladih 2019. godine, kreiran uz podršku Tima Ujedinjenih nacija;
– Youth Rights Talks – redovni godišnji događaj koji od 2018. godine pruža prostor mladima da izraze svoje stavove i razmišljanja na aktuelne društvene teme, probleme i izazove sa kojima se suočavaju;
– Aktivan višegodišnji rad na polju inkluzije izbeglica i migranata/migrantkinja, podsticanje interkulturalne komunikacije i uspostavljanje sistema vršnjačke podrške inkluziji izbeglica i migranata/ migrantkinja; aktivan rad na edukaciji omladinskih radnika i radnica, edukatora i
edukatorki na polju inkluzije migranata/migrantkinja i izbelica;
– Rad sa osetljivim grupama mladih i pružanje podrške u ostvarivanju njihovih prava. U pitanju su mladi pripadnici LGBTIQ+ populacije, marginalizovani mladi, mladi sa invaliditetom, i drugi mladih kojima je pružena kontinuirana podrška kroz edukaciju, pružanje prostora za razvoj, kao i kroz rad sa širom zajednicom na temi socijalne inkluzije;
– Uspostavljanje habova širom Srbije namenjenih za usavršavanje i razvoj madih koji su u NEET situaciji i uspostavljanje kontinuiranog sistema podrške ovoj grupi;
– Korišćenje kreativnih pristupa u radu sa mladima, stvaranje inovativnih kreativnih alata u polju neformalnog obrazovanju; korišćenje animacije, primenjenog teatra i drugih kreativnih metoda u radu sa mladima; rezultati takvog pristupa su animirani filmovi: “Alma” (2018); “Bajka” (2018) ; “O snovima” (2019), kao i predstave “Bajka o dečaku i onima koji se plaše” (2018) , “The game” (2017), “Kuća velikog rata” (2015) i mnoge druge.

Obrazovanje mladih oduvek nam je bilo važno. Godišnje škole ljudskih prava mesto su učenja, diskusija i druženja. Preko 500 studenata bilo je zaintrigirano pravom ljudskih prava i voljno da o njemu više sazna. Ponosni smo na, ne mali, broj onih koji su postali veoma uvaženi stručnjaci u svojim profesijama, ne zaboravljajući vrednosi i ideje ljudskih prava. Pored tzv. „Školica“, imamo i specijalizovane programe za mlade i one koji sa mladima rade: na primer, obuke za mlade novinare, koordinatore i saradnike kancelarija za mlade, itd. Radimo i sa mlađima – godinama smo, sa Kancelarijom za evropske integracije, obilazili srednje škole u svim krajevima Srbije i držali predavanja o Evropskoj uniji, učili smo đake kako da sami prepoznaju glavne probleme i osmisle akcije u cilju njihovog rešavanja u svojim sredinama. Verujemo da je dužnost „većine“ da učini sve da „manjini“ bude dobro, ili makar bolje. Posebno smo osetljivi na položaj onih koje društvo ne prihvata pa nam je jedna od aktivnosti bio i rad sa mladima iz Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu.

Prioritetne oblasti: