Optužba ESLJP -  je definisao optužbu kao zvanično obaveštenje koje pojedincu uputi nadležni organ o navodima da je učinio krivično delo (videti predmet Deweer protiv Belgije, predstavka br. 6903/75, presuda od 27 februara 1980, stav 46). Ipak, optužbu može predstavljati i mera koja nosi iste posledice kao i navedeno pismeno i koja takođe suštinski utiču na situaciju osumnjičenog (videti predmet Corigliano protiv Italije, predstavka br. 8304/78, presuda od 10 decembra 1982, stav 34).