Osnovan Međunarodni krivični sud

10. april 2002.
Jedanaestog aprila će, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, svečano biti deponovane rafitikacije Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda. Deponovanjem 60. ratifikacije formalno će se uspostaviti Stalni međunarodni krivični sud.  Kao član koalicije za osnivanje Međunarodnog krivičnog suda, Beogradski centar za ljudska prava ukazuje na značaj stvaranja stalnog međunarodnog tela pred kojim će se suditi pojedincima odgovornim za teške međunarodne zločine.
Jula 2001. godine, SR Jugoslavija se priključila grupi zemlja koje su ratifikovale ovaj ugovor, usvojen na diplomatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija u Rimu 17. jula 1998. godine.

Ratifikovanjem Statuta se pokazuje spremnost velikog broja zemalja da učestvuju u stvaranju mehanizma kojim bi se počinioci međunarodnih zločina, bez obzira iz koje su zemlje, izveli pred lice pravde.