Ostavka Marka Karadžića

30. septembar 2010.
Državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, Marko Karadžić, podneo je ostavku zbog neslaganja sa politikom koju vodi Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić. Nažalost, najveći broj medija ovu vest samo je preneo, ne upuštajući se u razloge Karadžićeve ostavke.Beogradski centar za ljudska prava smatra apsolutno nedopustivim činjenicu da se, po ko zna koji put u Srbiji, obrazovani, hrabri i sposobni ljudi marginalizuju. Kako na probleme u delovanju nailaze svi koji se bave zaštitom ljudskih prava, bez obzira da li deluju u državnim institucijama ili nevladinim orgnizacijama neophodno je usmeriti energiju na zaštitu i podršku pojedincima kao što je Marko Karadžić. Politika odnosa prema Marku Karadžiću nedvosmisleno je ukazala da onaj ko savesno obavlja svoju funkciju, odnosno radi svoj posao, može da očekuje da bude skrajnut, šikaniran i tretiran kao prepreka na putu mirnog opstanka.

Svojom ostavkom Marko Karadžić je pokazao odgovornost kakva dugo nije viđena u političkom životu Srbije, pokazujući da ne želi funkciju koja ničemu ne služi.

Beogradski centar se nada da ova ostavka neće još više uspavati javnost, već da će ojačati one principe za koje se Karadžić zalagao u svom radu i probuditi one koji za njih treba da se bore.