european flag

Projekat podržala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji / Delagation of the European Union to the Republic of Serbia

 

 

Ostvarivanje prava na samoopredeljenje – kako izbeći konflikt?    

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji / Delagation of the European Union to the Republic of Serbia

Trajanje projekta: januar 2011 – decembar 2011

Pravo na samoopredeljenje naroda se u svim relevantnim dokumentima UN tretira kao neotuđivo pravo naroda, i predstavlja preduslov za uživanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ipak, sa druge strane, to je jedno od  najkontraverznijih pitanja međunarodnog prava i politike.
Ideja ovog projekta je da se doprinese rasvetljavanju određenih problema koji stvaraju pravne i političke nedoumice vezane za koncept samoopredeljenja.

Prvenstveni cilj projekta je da se jednoj od najžustrijih debata u Srbiji ali i svetu doprinese kroz upoznavanje javnosti sa postojećim savremenim relevantnim materijalima nastalim van regiona. Iz tog razloga na sajtu Beogradskog centra za ljudska prava oformljena je baza podataka koja će sadržati relevantne i savremene tekstove međunarodnih stručnjaka prevedenih na srpski jezik.

Više o istoriji prava na samoopredeljenje možete pročitati ovde.

Projekt  doprinosi i umrežavanju domaćih i međunarodnih stručnjaka, studenata, novinara koji će imati priliku da se susretnu na  međunarodnoj konferenciji 18.i 19.novembra u Beogradu.

Ovde možete preuzeti program konferencije.

Beogradski centar za ljudska prava posebno poziva mlade novinare da prisustvuju konferenciji kako bi kasnije uzeli učešće na panelu « Kako izveštavati o temama koje dele društvo ?», 24.novembra u Beogradu.