Otvoreni dijalog o uticaju biznisa na ljudska prava u Srbiji

10. decembar 2013.

Otvoreni dijalog o uticaju biznisa na ljudska prava u Srbiji, deo projekta Portal ljudska prava i biznis: Srbija, koji podržava ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu održan je 6. novembra u Beogradu. Otvereni dijalog organizovao je Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Danskim institutim za ljudska prava i organizacijom Share Defense.Među vise od 50 učesnika bili su predstavnici poslovne zajednice, državnih organa, sindikata, organizacija civilnog društva, stručne javnosti i novinara. U uvodnom delu učesnicima su predstavljena “Rukovodeća načela o biznisu i ljudskim pravima: sprovođenje „zaštiti, poštuj, otkloni“ principa Ujedinjenih nacija “, Portala ljudska prava i biznis – sveobuhvatni izvor podataka koji će kompanijama i drugim zainteresovanim akterima pomoći da identifikuju potencijalno loš uticaj njihovog poslovanja ili poslovanja njihovih partnera, kao i najvažniji rezultati istraživanja Beogradskog centra za ljudska prava.

Otrvoreni dijalog bio je prilika da učesnici razgovaraju o svim bitnim pitanjima koja se odnose na uticaj biznisa na ljudska prava i da formulišu zajedničke zaključke. Diskusija se odvijala u dva paralelna panela, koji su se odnosili na uticaj kompanija na prava radnika (ranjive grupe na radom mestu, bezbednost i zdravlje na radu, uslove rada, sindikalno organizovanje radnika) i na mehanizme zaštite ljudskih prava u informacionom društvu. Preporuke sa ovog skupa biće uključene u Izveštaj za Srbiju koji će biti objavljen na Portalu ljudska prava i biznis čije lansiranje se očekuje u decembru.