Pasoš za mlade – U pravu si! – Prva faza

15. februar 2002.

Donator: Hodder and Stoughton Educational, Švedski helsinški komitet, Fond za otvoreno društvo, UNICEF, Katolička služba pomoći/Catholic Relief Service
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Brošura “U pravu si!” kreirana je u 2002. godini i na njoj su raduili saradnici Centra udruženi u Grupu mladih (posebna organizaciona jedinica u okviru Centra). Brošura predstavlja praktičan vodič za mlade u kome su navedene prava i obaveze koje svaki građanin ima po zakonima koji važe u Srbiji. Izdavanje ove brošure bilo je inspirisano sličnom brošurom na engleskom jeziku “Young Citizen’s Passport,” ali je ona adaptirana za potrebe čitalaca u Srbiji.
Pilot faza projekta obavljena je 2002. godine kada je Grupa mladih analizirala zakone Srbije i grupisala neka prav u skladu sa pojedinim oblastima života i izdata je brošura u 6.000 primeraka koja je distribisana u skoro 130 srednjih škola u Srbiji. Ciljna grupa bili su srednjoškolci u trećem i četvrtom razredu jer oni u tom periodu postaju punoletni građani i od tada imaju odgovarajuća prav i obaveze kao punoletni i punopravni članovi zajednice.

Promocije brošure organizovane su u nekoliko gradova u Srbiji i privukle su veliku pažnju mladih ali i građana pošto je većina bila na otvorenom prostoru.