Periodični izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji

29. oktobar 2018.

Sept2018

Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na treći kvartal 2018. godine.Izveštaj obuhvata detaljnu analizu prava na pristup postupku azila sa posebnim osvrtom na pristup postupku na beogradskom aerodromu i u prihvatilištu za strance kao i praksu organa nadležnih za odlučivanje u postupku azila kroz analizu pojedinih odluka.

Izveštaj možete pogledati ovde