Platforma „Otvorena vrata pravosuđa“

24. jul 2019.

D_GqRFfXUAE2YdlSa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da posetite platformu Otvorena vrata pravosuđa. Ona je kreirana sa ciljem da građanima pruži informacije o tome kako funkcioniše pravosudni sistem u Srbiji i kako pred sudovima mogu da zaštite svoja prava. Platorma pruža mogućnost korišćenja tematskih informativnih vodiča čiji je cilj da građanima na jednostavan način prenesu informacije o tome na koji način mogu da ostvare svoja prava ali i zaštite ukoliko su njihova prava ugrožena.

Platforma sadrži posebnu stranicu “U mom mestu” na kojoj građani mogu pristupiti interaktivnoj mapi pravosuđa i naći informacije o pružaocima pravosudnih usluga u svom mestu. Takođe, jedan od ciljeva Platforme je da podstakne dijalog o temama vezanim za pravosuđe. Kroz interaktivne blogove na brojne pravosudne teme sa kojima se građani svakodnevno susrreću građani direktno mogu stupiti u online komunikaciju sa autorima blogova i na taj način doći do željenih informacija koje im mogu pomoći u rešavanju brojnih dilema.