Početak rada radiodifuznog saveta u znaku kršenja zakona

11. jun 2003.
Beogradski centar za ljudska prava smatra da su odluke prof. Snježane Milivojević i prof. Vladimira Vodinelića da daju ostavke na mesta članova Saveta za radiodifuziju potezi časnih ljudi koji se ne mire s pokušajem da se Savet kao važna institucija društva, već na samom početku, poveže s nepoštovanjem zakona i tako liši svakog moralnog autoriteta.
Kao jedan od predlagača člana Saveta koji predstavlja nevladine organizacije, Beogradski centar za ljudska prava traži da se degradacija Saveta za radiodifuziju zaustavi i poziva Narodnu skupštinu Republike Srbije da hitno preispita svoje odluke o imenovanju dva člana protivno proceduri koju propisuje zakon, kao i jednog člana za koga se ne može ustanoviti da li ispunjava preduslove za izbor u to telo.

Beogradski centar naglašava da u ovom trenutku nisu bitne osobine spornih članova Saveta, o kojima bi se moglo raspravljati da je poštovan zakon, već ozbiljno skreće pažnju javnosti na grubo kršenja zakona u jednoj vrlo važnoj oblasti za razvoj i opstanak demokratije u Srbiji.