Podneta inicijativa za nadzor nad radom Opšte bolnice u Požarevcu

14. јануара 2020.

 

Beogradski centar za ljudska prava podneo je inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora nad radom Opšte bolnice u Požarevcu koja je odbila da dozvoli pristup i preda telo mrtvorođenog deteta njegovim roditeljima. Centar je inicijativu za nadzor nad radom požarevačke bolnice kao i za razmatranjem pokretanja prekršajnog postupka podneo zajedno sa Komitetom pravnika za ljudska prava YUCOM i Inicijativom za ekonomska i socijalna prava – A11.U poslednjim danima 2019. godine mediji su izvestili da je Opšta bolnica u Požarevcu odbila da dozvoli pristup i preda telo mrtvorođenog deteta njegovim roditeljima, dok video-snimci objavljeni na internetu pokazuju da je direktor bolnice roditeljima rekao da se mrtvorođeno dete tretira kao fetus i da će se sa telom postupiti u skladu sa Pravilnikom o postupanju sa medicinskim otpadom. 

Obrazloženje rukovodioca bolnice da se mrtvorođeno dete ne može predati roditeljima radi sahranjivanja neprofesionalno je i problematično na mnogo nivoa, sa stanovišta domaćih propisa a posebno imajući u vidu atmosferu straha i zabrinutosti roditelja zbog slučaja nestalih beba u Srbiji. 

Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11 očekuju neodložnu reakciju nadležnih kako bi se otklonile sumnje u namere rukovodstva Opšte bolnice u Požarevcu u ovom slučaju i kako bi se roditeljima mrtvorođenog deteta omogućio pristup telu deteta i njegovo sahranjivanje.

Napominjemo da Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa dužnost zdravstvenih ustanova da obezbede punoletnom članu porodice neposredan pristup telu umrlog lica radi provere identiteta (član 205), a da je Zakonom o matičnim knjigama (član 48) određeno da se, ako je dete mrtvo rođeno, rođenje mora prijaviti u roku od 24 časa. Podsećamo i da je država Srbija oglašena odgovornom na međunarodnom nivou zbog nerazjašnjene sudbine velikog broja beba nestalih u porodilištima u prethodnim decenijama i da joj je naloženo uspostavljanje delotvornog mehanizma čiji bi glavni cilj bio saznavanje sudbine nestale dece.