Podsticanje obrazovanja iz oblasti ljudskih prava u školama

15. februar 2002.

Donator: Katolički komitet protiv gladi i za razvoj/Comité Catholique contre la Faim et pour le developpement – CCFD
Trajanje projekta: novembar 2002 – april 2003

Realizacijom ovog projekta Beogradski centar je nastavio aktivnosti započete još 2001. godine – obrazovanje profesora u oblasti ljudskih prava kroz obuku na seminarima organizovanim u raznim regionima Srbije. Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava bilo je godinam na veoma niskom nivou ali je posle promena 2000. godine Ministarstvo obrazovanja Srbije posvetilo posebnu pažnju građanskom vaspitanju koje je uvedeno u škole i podržavalo napore nevladinih organizacija da kroz obrazovanje doprinesu reform i pomognu profesortima da savladaju nove oblasti za predavanje i posebno oblast ljudskih prava kao veoma važan segment građanskog vaspitanja.

Program seminara za profesore i učenike definisan je u skladu s njihovim potrebama uočenim u ranijim aktivnostima Centra i reformom obrazovanja koju je sprovodilo Ministarstvo obrazovanja. Program se sastojao od predavanja, radionica i diskusija. Na panel diskusijama učestvovali su učenici koji su mogli da postavljaju pitanja i da učestvuju u diskusiji. Na taj način se ostvarila bolja komunikacija između profesora i učenika koja može da koristi i za buduće aktivnosti i profesora i učenika. Serija od 5 seminara obuhvatila je oko 120 profesora i oko 70 učenika iz srednjih škola u Srbiji. Na seminarima je korišćen Priručnik za profesore koji je izradio Beogradski centar za ljudska prava i to je bila prilika da se ova brošura promoviše i da se ponudi profesorima kao materijal koji bi služio za predavanja.