Podsticanje uključivanja civilnog društva u reformu policije

9. januar 2009.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji, Norveška ambasada u Srbiji i Ambasada Republike Mađarske u Srbiji.  

Trajanje projekta: mart 2009 – jul 2013.

U saradnji sa Centrom za civilno-vojne odnose, odnosno Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, kao i Forumom za bezbednost i demokratiju, Centrom za mir i razvoj demokratije i Centrom za evroatlantske studije, Beogradski centar za ljudska prava je u periodu od marta 2009. godine do jula 2013. godine sprovodio projekat čiji je cilj bilo uključivanje civilnog društva u postupak reforme policije. Projekat je u najvećem delu bio istraživački, a rezultat istraživanja su periodično objavljivani predlozi praktične politike, namenjeni donosiocima odluka koje se mogu odnositi na rad policije.   Sve predloge praktične politike možete preuzeti ovde:

Pored predloga praktične politike, u okviru ovog projekta je u jednom periodu objavljivan Bilten o pitanjima unutrašnjih poslova Evropske unije i Srbije. Sva izdanja mogu se preuzeti ovde: 

 

U okviru ovog projekta organizovano je i nekoliko okruglih stolova i javnih rasprava o temama iz različitih oblasti rada policije.