Programi


Azil i migracije

azil2ffOd samog početka izgradnje sistema zaštite tražioca azila u, tada, Državnoj zajednici Srbiji i Crnoj Gori, kao partneri Hrvatskog pravnog centra sproveli smo projekat ”Zaštita tražitelja azila u Republici Hrvatskoj i regiji”. Od decembra 2005. do decembra 2008, pored redovnog i sistematičnog praćenja politika, zakonodavstva i prakse u području migracija, Beogradski centar je izradio analizu Nacrta zakona o azilu Republike Srbije i analizu Zakona o azilu Srbije i Crne Gore. Opširnije…


Reforma policije

reforma policije

Od svog osnivanja, Centar značajnu pažnju pridaje radu policije. Objavili smo nekoliko knjiga namenjenih zaposlenima u policiji ili onima koji su za njen rad zainteresovani, i organizovali ne mali broj seminara i konferencija. U saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku, Centrom za mir i razvoj demokratije, Centrom za evroatlantske studije i Misijom OEBS u Srbiji, od 2009. do 2013. godine učestvovali smo u istraživačkom projektu čiji je cilj bilo uključivanje organizacija civilnog društva u reformu policije. Opširnije…


Mladi i ljudska prava

mladi i ljudska pravaObrazovanje mladih oduvek nam je bilo važno. Godišnje škole ljudskih prava mesto su učenja, diskusija i druženja. Preko 500 studenata bilo je zaintrigirano pravom ljudskih prava i voljno da o njemu više sazna. Ponosni smo na, ne mali, broj onih koji su postali veoma uvaženi stručnjaci u svojim profesijama, ne zaboravljajući vrednosi i ideje ljudskih prava. Opširnije…


Saradnja sa nezavisnim institucijama za ljudska prava

saradnjaNezavisne institucije za zaštitu ljudskih prava naš su prirodni saveznik. Zaposleni u ovim institucijama rado i uvek odazivaju se pozivu da drže predavanja ili na drugi način učestvuju u programima Centra. Od 2012. godine, Beogradski centar je među organizacijama koje, zajedno sa Zaštitnikom građana, čine Nacionalni mehanizam za prevenciju torture. Opširnije…