Programi

Cilj rada svi zaposlenih i saradnika Centra je razvoj demokratije, vladavine prava i pravne države, građanskog društva u Srbiji, kao i pružanje direktne pravne pomoći žrtvama kršenja ljudskih prava, posebno ugroženih grupa kao što su tražioci azila, izbeglice, lica lišena slobode, kao i mnogi drugi. Delatnost Centra usmerena je ka unapređenju teorije, zakonodavstva i prakse u oblasti ljudskih prava i kao i širenju ideje i kulture ljudskih prava. 

To sve postižemo kroz nekoliko programa Centra koji se redovno sprovode u skladu sa projektnim aktivnostima: Vladavina prava i ljudska prava, Krivična pravda, Omladinski program, Azil i migracije i Obrazovni program koji se prožima kroz sve pomenute programe.


Azil i migracije

azil2ffBeogradski centar za ljudska prava jedna je od prvih nevladinih organizacija koja je u Republici Srbiji počela da se bavi izučavanjem prava na azil, kao i pružanjem direktne pomoći osobama u potrazi za međunarodnom zaštititom. Kao borci za ljudska prava pružali smo pomoć izbeglicama prilikom velikog izbegličkog talasa ljudi sa Kosova 1999. godine. Uz pomoć Norveške narodne pomoći i naše lokalne kancelarije u Kraljevu, snabdevali smo hranom i odećom interno raseljena lica u osam kolektivnih centara u okolini Kraljeva. Opširnije…


Krivična pravda

reforma policije

Od svog osnivanja, Centar je posvetio veliku pažnju ulozi policije i krivičnog pravosuđa u uspostavljanju vladavine prava i poštovanju ljudskih prava. Kroz ovaj program pomažemo žrtvama krivičnih dela, naročito onima koji su pretrpeli zlostavljanje javnih služenika. Obraćamo se i sarađujemo sa svima koji su po prirodi svog posla zainteresovani i obavezani da doprinose punom poštovanju zabrane zlostavljanja i ljudskih prava u oblasti krivičnog pravosuđa: sudijama, javnim tužiocima, advokatima, policijskim službenicima, lekarima, studentima i njihovim profesorima, civilnom društvu, nezavisnim institucijama, međunarodnim nadzornim telima itd.  Opširnije…


Omladinski program

mladi i ljudska pravaMladi su u fokusu rada Beogradskog centar za ljudska prava od samog osnivanja orgnizacije. Aktivnosti nekadašnje Omladinske grupe, a danas Omladinskog programa razvijale su se od druge polovine ’90-tih do danas u cilju poboljšanju položaja mladih u Srbiji, ali i u regionu, prvenstveno kroz obrazovanje. Opširnije…

 


 Vladavina prava i ljudska prava

saradnjaBeogradski centar za ljudska prava od svog osnivanja teži da se na sveobuhvatan način bavi unapređenjem, promocijom i zaštitom ljudskih prava. Program Vladavina prava i ljudska prava u velikoj meri oslikava upravo ciljeve Centra kao organizacije. Opširnije…