Porodica – Pojam porodice se tumači nezavisno od domaćih propisa država članica i pri tom se fokusira na faktičko stanje tj. na postojanje porodičnog života de facto. Sledi da vanbračna zajednica takođe predstavlja porodicu (predmet Marckx protiv Belgije, predstavka br. 6833/74, presuda od 13 juna 1979, stav 31). Ipak zajednički život osoba istog pola ne predstavlja porodicu već uživa zaštitu u smislu privatnog života. Konačno, neophodno je postojanje bliskih veza između rodbine.