Poseta Muzeju Nikole Tesle i ručak sa izbeglicama i nepraćenom i razdvojenom decom koja su u postupku azila

10. novembar 2019.

9. novembra Beogradski centar za ljudska prava je organizovao posetu Muzeju Nikola Tesla i ručak za izbeglice i nepraćenu i razdvojenu decu koja su u postupku azila. Kroz interaktivnu turu i aktivno učešće u izložbi, izbeglice i tražioci azila su bili u mogućnosti da se bliže upoznaju sa radom i dostignućima Nikole Tesle. Nakon završetka obilaska, zajedno smo otišli na tradicionalni ručak gde smo imali mogućnost da razgovaramo, razmenjujemo iskustva i da se međusobno bolje upoznamo. Svi smo uživali u druženju.