Postoji li u javnim preduzećima pravo na štrajk? – povodom postupanja sa štrajkačima u JAT-u

15. априла 2012.
Beogradski centar za ljudska prava smatra da način na koji se Vlada Srbije i javno preduzeće «JAT Airways» obračunavaju sa štrajkačima može ozbiljno narušiti ugled države. Pravo na štrajk je ljudsko pravo, priznato Ustavom Srbije. Njega zajemčuje Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (čl. 8, st. 1 d), koji obavezuje SCG, a zaštićeno je i obaveznim konvencijama br. 87, 98, 151 i 154 Međunarodne organizacije rada (MOR).

Preširoko shvaćen minimum procesa rada u javnim službama, na koji se pozivaju poslovodstvo i ministarstva da bi proglasili štrajk u JAT-u nezakonitim, u suprotnosti je s Ustavom i praksom Ustavnog suda Srbije. Ustav garantuje pravo na štrajk kao individualno pravo radnika koje se kolektivno ostvaruje. Ustavom zajemčena ljudska prava mogu se ograničavati samo zakonom. Prema Ustavnom sudu, uređivanje uslova za ostvarivanje prava na štrajk podzakonskim aktima ili jednostranim odlukama direktora preduzeća nije u skladu s Ustavom ( Sl. glasnik RS  51/92). Ovakav stav Suda odgovara međunarodnim radnim standardima.

Minimum procesa rada predstavlja način ostvarivanja prava na štrajk. Ustavni sud napominje da se minimum procesa rada može utvrditi još samo kolektivnim ugovorom o radu, koji je plod pregovora poslodavca i zaposlenih. Međutim, u odnosu na radnike JAT-a minimum je utvrđen Uredbom Vlade RS (Uredba o minimumu procesa rada za vreme štrajka u javnom preduzeću „JAT Airways“, Sl. glasnik RS, 119/03), čime su prekršene ustavne odredbe i međunarodni standardi.

Pored toga što nije ispunjen zahtev forme, ni sadržina Uredbe ne odgovara zahtevima MOR. Prema Uredbi, u JATu se u toku štrajka mora obavljati pun obim svih poslova, osim onih vezanih za unutrašnji saobraćaj (a i tu je zabranjena potpuna obustava rada). Ograničenja ove vrste dozvoljena su samo u službama od vitalnog značaja i u slučaju kolektivnog radnog spora u javnim službama, i to u odnosu na službenike s javnim ovlašćenjima. „Služba od vitalnog značaja» podrazumeva delatnost čije bi prekidanje ugrozilo život, zdravlje i bezbednost ljudi. Je li u Srbiji ceo avio saobraćaj takva delatnost? Imaju li aviomehaničari uže pravo na štrajk od zdravstvenog osoblja?

Neophodno je usvojiti novi Zakon o štrajku, usklađen s Ustavom Srbije i međunarodnim standardima. U konkretnom slučaju, treba pokrenuti inicijativu za ispitivanje ustavnosti navedene Uredbe i time onemogućiti otpuštanje zaposlenih u JATu koji pokušavaju da zaštite svoje ekonomske i socijalne interese.