Potvrdom izbora nekih članova saveta za Radiodifuziju opet prekršen zakon

17. jul 2003.
Potpisane organizacije sa žalošću konstatuju da je Skupština Republike Srbije potvrdom nezakonitog izbora članova Saveta za radiodifuziju ponovo prekršila zakon. Nezakonit postupak ostaje nezakonit pa makar ga izvršilo najviše predstavničko telo. Dodatno začuđuju izjave dva potpredsednika Vlade Republike Srbije, Jovanovića i Koraća, koji ne razumeju ili neće da razumeju da je reč o povredi zakonom propisanog postupka a ne o izjašnjavanju o ličnostima: ta dva podpredsednika vlade čak optužuju sve one koji na tu povredu ukazuju za učešće u »kampanji« na strani jedne medijske kuće. Odbrana zakonitosti ne može biti kampanja nego stalan napor, na kome će potpisani istrajati.

Ponavljamo: nije bilo zakonom propisane prilike da se javnost izjasni o kandidatima za Savet koje su predložili Vlada i Skupština. Improvizovani sastanci u nekim skupštinskim telima nisu mogli da je zamene. Da je poštovan zakonom predviđeni rok, mnogi bi ga iskoristili.

Međutim, u svojoj prvoj izjavi posle svoje nezakonite potvrde, dva sporna člana – Nenad Cekić i Vladimir N. Cvetković -  učinili su dalju raspravu o njima samima izlišnom. Oni su se odmah sami predstavili kao ličnosti koje nisu nepristrasne, koje su spremne da uzurpiraju ovlašćenja celoga Saveta i stoga takve da ne ispunjavaju visoke kriterije koje treba da zadovolje članovi ovog važnog tela.

Kao organizacije koje su učestvovale u predlaganju jednog kandidata za Savet, koji je, nažalost i sasvim opravdano, bio prinuđen da podnese ostavku, izjavljujemo da nećemo učestvovati u izboru člana Saveta koji bi ga zamenio jer bismo podrškom telu koje je već na prvom koraku izgubilo ugled i autoritet i sami pristali na bezakonje.

Beogradski centar za ljudska prava

Građanske inicijative

Narodni pokret OTPOR

Centar za antiratnu akciju