Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji

16. novembar 2012.

Donator: USAID – ISC

Trajanje: novembar 2012 – februar 2013.          

Tokom projekta Beogradski centar za ljudska prava pratio je implementaciju preporuka nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u praksi (Zaštitnika građana, Pokrajinskog ombudsmana i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti) u domenu prava nacionalnih manjina na teritoriji 10 strateški izabranih opština u RS, sa posebnim fokusom na bošnjačku, albansku i mađarsku nacionalnu manjinu. Sa tim u vezi projekat je težio da doprinese i jačanju ovih institucija, povećanju efikasnosti sprovođenja njihovih preporuka i razvijanju konstruktivnog dijaloga izmedju svih relevantnih strana u tom procesu.Pre svega tokom istraživanja se razvijala zajednička, sveobuhvatna metodologija za efikasnu i održivu procenu uspešnosti sprovođenja preporuka Zaštitnika građana, Pokrajinskog ombudsmana i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti u oblasti zaštite prava manjina, sa ciljem da se dolaženja do zaključaka i preporuka za dalje unapređenje situacije radi njihovog boljeg sprovođenja.

U fazi završetka akcionog istraživanja i terenskih poseta organizovana su tri okrugla stola u tri različita grada u Srbiji: Priboju, Novom Pazaru I Subotici. Na ovim okruglim stolovovima predstavljeni su rezultati istraživanja koje je sproveo Centar, kao i održiv i efikasan mehanizam (metodologija) za praćenje implementacije preporuka nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava koji bi trebalo da  doprinese i omogući efikasniji monitoring u budućnosti i otvori prostor za dalju saradnju.

Više o istraživanju, metodologiji i preporukama za unapređenje situacije možete pročitati u publikaciji „Ostvarivanje prava nacionalnih manjina sprovođenje preporuka nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji”. Publikaciji dostupnoj u pdf formatu možete pristupiti klikom na link ispod.

Ostvarivanje prava nacionalnih manjina sprovođenje preporuka nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji.

 Raspored održanih događaja: 

  • Okrugli stolovi
  • Završna konferencija
  • Prilog sa okruglog stola održanog u Novom Pazaru, 21. februara 2013. godine 
  • Prilog sa okruglog stola održanog u Priboju 20. februara 2013. godine