BCLJP uputio zahteve Zaštitniku građana i Vladi Srbije povodom sumnji u vezi sa zvaničnim podacima o COVID-19

24. jun 2020.

Beogradski centar za ljudska prava podneo je Zaštitniku građana inicijativu za vršenje neposrednog nadzora nad radom Ministarstva zdravlja u vezi sa vođenjem informacionog sistema i davanje podataka o broju umrlih i inficiranih građana Srbije korona virusom i bolešću COVID-19. Centar je takođe podneo i zahtev Vladi Republike Srbije da dostavi zapisnike sa sednica Kriznog štaba za reagovanje zbog širenja bolesti COVID-19, odluku o formiranju Kriznog štaba i informacije o svim članovima tog tela i njihovim funkcijama. 

Nakon što su novinari BIRN-a izneli tvrdnje da je broj umrlih i inficiranih višestruko veći od brojeva koje su predstavnici Kriznog štaba zvanično saopštavali javnosti, smatramo da je od izuzetne važnosti da se  izvrši neposredan nadzor u pogledu vođenja informacionog sistema COVID-19 Ministarstva zdravlja i davanja podataka iz tog sistema Vladi Srbije i Kriznom štabu, kao i da se omogući uvid u zapisnike sa sednica Kriznog štaba.

Podsećamo da potencijalno prikrivanje podataka koji se odnose na javno zdravlje građana Srbije – osim što predstavlja nezakonit i nepravilan rad državnih organa – može prouzrokovati nenadoknadivu i nesagledivu štetu po prava građana, narušiti poverenje građana u rad organa vlasti i dovesti do izazivanja panike. Beogradski centar za ljudska prava ističe da je neophodno da o navedenim informacijama nezavisne institucije u što kraćem roku izvestite javnost.