Povodom zločina u Obiliću

5. jun 2003.
Za Beogradski centar za ljudska prava surovo ubistvo porodice Stolić u Obiliću nije samo još jedan izliv najgore vrste nacionalne i verske mržnje, već znak da su izvršioci ovog gnusnog dela organizovani sledbenici politike etničkog čišćenja Kosova od nealbanskog stanovništva, politike koju neke snage na Kosovu svesno organizuju a kosovske institucije tolerišu pa, na žalost i predstavnici međunarodne zajednice.
Zato ovaj zločin ne treba posmatrati kao stvar koja se može rešiti policijskim sredstvima, već kao signal za međunarodnu zajednicu da hitno mora da revidira svoj stav prema institucijama na Kosovu, uspostavljenim pod njenim okriljem, i da ih, ako je to potrebno, zameni neposrednim delovanjem međunarodnih organa.

Inače, ovakvi će se incidenti ponovo javljati i ugroziti prava svih stanovnika Kosova i mir i bezbednost na celom Balkanu.