Jedan istaknuti političar, drugoimenovani na listi političke stranke koja učestvuje na predstojećim izborima, u više navrata je potvrdio da nije žalio zbog ubistva izdavača i novinara Slavka Ćuruvije i da mu ni danas nije žao što je taj čovek ubijen u vreme kada je ta stranka bila na vlasti.

Kao što je poznato, Slavko Ćuruvija usmrćen je 1999. mučki, na ulazu u kuću u kojoj je živeo. Njegovo ubistvo još nije rasvetljeno, ali postoje osnovane sumnje da su ga izvršili pripadnici tadašnje Službe bezbednosti. Za Beogradski centar je nepojmljivo i nečovečno da bilo koji učesnik u političkom životu države koja pretenduje da bude demokratska može da podrži ubistvo drugog ljudskog bića. Nikakav greh ne može da opravda ničije podlo umorstvo, ničije smaknuće bez suda, nezamislivo u civilizaciji kojoj hoćemo da pripadamo.

Ovakvim izjavama poništavaju se pravo građana Srbije na život, pravo rođaka i prijatelja žrtava ubistva da brane njegovo dostojanstvo i pravo naše javnosti da bude pošteđena od novih političkih ubistava i zaštićena od snaga koje otvoreno ili prikriveno prete takvim ubistvima.