Poziv na YOUTH RIGHTS TALKS 2020

17. септембра 2020.

YRT 2020_VIZUAL

Šta je za tebe zdravlje? Šta radiš da bi bio/bila zdrav/zdrava? Da li smo isključivo mi sami odgovorni za svoje zdravlje? Da li znaš da Svetska zdravstvena organizacija ne definiše zdravlje samo kao odsustvo bolesti, već kao stanje potpunog mentalnog i fizičkog zdravlja?

Kako se ophodimo prema bolesti? Koliko su jake institucije i podrška zajednice bitni u bolesti?

Ako svi imamo pravo na zdravlje, kako to da je smrtnost kod određenih društvenih grupa daleko veća? U kojoj meri pristup zdravstvenim uslugama zavisi od toga kojoj etničkoj grupi, religiji, društvenom statusu/klasi pripadaš, od toga koji je tvoj rodni identitet, seksualna orijentacija…?

Gde li su sada mladi medicinski radnici i radnice i šta rade? A mladi koji boluju od retkih bolesti?

Da li zdravlje ima veze sa životnom sredinom, i kakve? Kako vidiš budućnost čovečanstva ako uzmemo u obzir kako se ophodimo prema prirodi? Ko je kome više potreban, ljudi prirodi ili priroda ljudima?

Koliko je situacija sa pandemijom Covid-19 uticala na tebe, tvoje zdravlje i život? Da li smo zaista svi tretirani isto u toku krize? Da li ti je tada falilo da kažeš nekome: „PRIĐI BLIŽE?

I na kraju: Kako si sada, u ovom trenutku? Kako si zaista? 

YOUTH RIGHTS TALKS 2020 jeste događaj koji ti pruža prostor da izraziš svoje stavove, podeliš svoja razmišljanja o društvenim problemima, i izneseš svoju priču kroz svoj govor. Na taj način uspostavićeš dijalog sa mladima iz cele Srbije, te osobama iz institucija, medija, omladinskih organizacija i organizacija civilnog društva, kao i influenserima/kama koje će biti tvoja podrška za menjanje sveta!

Youth Rights Talks 2019 okupio je oko 200 mladih ljudi iz cele Srbije, omladinskih radnika i radnica, trenerica i trenera, edukatora i edukatorki, influensera i influenserki, donosilaca odluka i mnogih drugih značajnih aktera koji su zajedno diskutovali o društvenoj (ne)pravdi i (ne)jednakosti, kao i o održivom miru.

Ranjivost je mesto rađanja inovacije, kreativnosti i promene. – Brene Brown

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

Tema YRT 2020:

Tema ovogodišnjeg YRT 2020  jeste pravo na zdravlje, odnosno pravo na fizičko, i mentalno zdravlje.

Oslanjajući se na Agendu održivog razvoja 2030, a posebno na Cilj održivog razvoja 3[1]: Dobro zdravlje, YRT2020 otvara teme kao što su: mentalno zdravlje mladih, (ne)jednak pristup zdravstvenim uslugama, tretman mladih sa retkim bolestima, položaj medicinskih radnika i radnica, ali i druge bitne teme u vezi sa zdravljem, zdravstvenim sistemom i ostvarivanjem prava na zdravlje. Uzimajući u obzir i (ne)jednakost u pristupu zdravstvenim uslugama različitih osetvljivih grupa, događaj ima u fokusu i Cilj održivog razvoja 10: Smanjenje nejednakosti. 

YRT2020 bavi se i globalnom zdravstvenom krizom uzrokovanom pandemijom Covid-19, efektima pandemije na mlade i ulogom mladih u odgovoru na krizu, uzimajući u obzir preporuke za rad sa mladima i za mlade u toku pandemije, kao što su preporuke „Covid-19: Rad za mlade i sa mladima”[2], „Izveštaj o Covid-19 i mladima”.[3]

U fokusu YRT2020 jesu i svi važni elementi koji utiču na zdravlje, kao što su zdrava životna sredina, dom, pijaća voda, ishrana, obaveštenost, sanitarni uslovi i prevencija. Tako se YRT2020 naslanja i na druge ciljeve održivog razvoja: Cilj održivog razvoja 6: Dobra voda i sanitarni uslovi; Cilj održivog razvoja 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja; Cilj održivog razvoja 15: Život na Zemlji.

Istinskim razumevanjem i promocijom svih elemenata zdravlja želimo da podstaknemo sveobuhvatni pristup u otklanjanju prepreka za ostvarivanje prava svake mlade osobe na zdravlje.

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

Kada i gde?

Youth Rights Talks 2020 održava se 5.10.2020  organizuje ga Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Događaj je ove godine u malo drugačijem formatu – dešava se delimično u online prostoru, delimično uživo, kako bi se obezbedila sigurnost svih učesnika i učesnica, i u skladu sa merama donesenim u vezi sa pandemijom Covid-19.  Publika će aktivno učestvovati putem digitalne platforme, dok će izabrani/e govornici/govornice biti u prilici da budu zajedno na istom mestu, odakle će se događaj prenositi. Događaj je interaktivan, pa će publika u online prostoru davati svoj doprinos, učestvujući na panelima i radnim grupama, ali i prateći sadržaje događaja kao što su joga, chat sa stručnjacima[1] i muzički program događaja.

U ekonomiji prirode glavna valuta nije novac, već život.” – Vandana Šiva  

Capture 5 boxova

 Ukoliko…

Imaš priču u vezi sa zdravljem, zdravstvenim institucijama i sistemom koju želiš da podeliš; 

Želiš da inspirišeš i informišeš druge kako i gde da nađu psihološku podršku i kako da se izbore sa mentalnim izazovima; 
Smatraš da ti ili neko tebi blizak nemate jednak pristup zdravstvenim uslugama zbog identiteta, sklonosti, pripadnosti određenoj grupi; 
Hoćeš da podeliš svoju priču kao mladi/a medicinski radnik/radnica; 
Hoćeš da nam pričaš o mladima sa retkim bolestima, stigmatizaciji mladih sa određenim bolestima ili generalno o odnosu sredine prema bolesti i zdravlju; 
Veruješ da imaš super ideju o tome kako da živimo zdravije i u boljem skladu sa prirodom; 
Osećao/la si se odbačeno ili iznevereno  od strane institucija u toku pandemije Covid-19 i želiš da nam ispričaš svoju priču; 
Osećao/la si da ti je potrebno da ti je neko bliže u toku vanrednog stanja; 
Imaš zanimljive uvide koji su ti se javili baš u toku lockdown-a , a u vezi su sa zdravljem…

 ….Ili bi želeo/la da nam pričaš o nekoj sličnoj temi koja ti je važna, koju živiš, za koju želiš da živiš…

Onda bi trebalo da dođeš ŠTO BLIŽE OD NAS i prijaviš se na YOUTH RIGHTS TALKS 2020! 

Ukoliko želiš da govoriš na događaju ili da samo prisustvuješ, možeš se prijaviti na ovom LINKU.

Pokušaj da budeš duga u nečijem oblaku.” – Maya Angelou

(za one koji žele da govore na događaju YRT2020)

 YouthTalk #ŠtoBližeOdMene

YRT 2020_MEMO header

Tvoj YouthTalk #ŠtoBližeOdMene može biti orijentisan na:

– Agendu 2030, odnosno Ciljeve održivog razvoja 3, 6, 10, 12, 15, ili na neki od značajnih dokumenata koji se odnose na mlade i Covid-19 (pogledati u TEMA YRT2020);
– temu ovogodišnjeg YRT2020, odnosno na zdravlje u najširem smislu
– predstavljanje ideje, vizije, primera dobre prakse, inicijative ili programa koji rešavaju
probleme nejednakog tretmana različitih grupa u zdravstvenom sistemu, položaja mladih sa određenim fizičkim ili mentalnim izazovima;
– lično iskustvo, ličnu priču u vezi sa zdravljem.

 YouthTalk koji bismo rado uvrstili u događaj YRT2020 ispunjava sledeće uslove:

– traje do 10 minuta,
– ima svoju strukturu, poentu, viziju/ideju koju zastupa,
– problematizuje, ali i nudi rešenja,
– otvara nove teme i daje nove ideje,
– predlaže nove i originalne pristupe u rešavanju poznatih izazova,
– ide bar jedan korak van opšteg i poznatog,
– zasniva se na argumentima i/ili autentičnom ličnom iskustvu,
– ima jedno konkretno pitanje koje je postavljeno donosiocima odluka na temu zdravlja, i
– može koristiti slike, prezentacije, audio i vizuelne materijale.

Šta karakteriše govor #ŠtoBližeOdMene:

– Autentičnost
– Originalnost
– Iskrenost
– „Živa reč”
– Otvorenost za spontanost i greške

Da bi se prijavio/la da govoriš na Youth Rights Talks 2020, nephodno je da pošalješ tizer svog YouthTalk-a!

Tvoj tizer:

– traje najviše jedan minut,
– na autentičan način predstavlja tvoj govor, temu i sadržaj govora koji bi voleo/la da predstaviš na događaju,
– prikazuje tebe ili više vas koji biste govorili zajedno na događaju 5.10.2020,
– u formi je koja tebi odgovara (može imati i kreativan, umetnički vajb),
– okačen je na nekoj od platformi kao što su YouTube, Vimeo i slično, ili poslat direktno na mejl youth@bgcentar.org.rs.

Nakon što si napravio/la tizer, prijavi se na linku, gde ćeš spremljeni tizer i okačiti.

Prijave traju do 1.10.2020. godine.

Autore i autorke koji budu odabrani da predstave svoj YouthTalk #ŠtoBližeOdMene kontaktiraćemo najkasnije do 2.10.2020. Oni će za konačnu pripremu svog govora imati mentorsku podršku od strane Beogradskog centra za ljudska prava, ali i podršku stručnjaka/stručnjakinje iz obe oblasti, nekoga ko donosi odluke ili radi u institucijama značajnim za temu, ukoliko je to potrebno.

Za dodatna pitanja možeš posetiti Youth Rights Talks ChitChat, koji je prilika da rešiš određene nedoumice i dobiješ više informacija. YRT2020 ChitChat dešava se na Zoom-u, 25.9.2020. u periodu od 12 do 15 časova. Za više informacija o samom događaju ili o YRT2020 ChitChat, možeš nam se obratiti na mejl youth@bgcentar.org.rs.

Dođi ŠtoBližeOdNas i prijavi se za Youth Rights Talks! Vidimo se 5.10.2020!

YRT 2020_G Form Banner

 


[1] Stručni tim čine psiholog/psihološkinja, novinar/novinarka, i doktor/doktorica.


[1] Više o Ciljevima održivog razvoja na: https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

[2] „Covid-19: Rad za i sa mladima” dokument je izrađen od strane UNFPA i International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, koji sadrži preporuke za rad sa mladima u toku krize, za uključivanje mladih u odgovor na krizu, i druge preporuke od značaja za brigu o mladima u toku krize.