Poziv za prijavu na Youth Rights Talks 2021 – #KakoĆemoDalje

22. новембра 2021.

Gform YRT 21

  • Koliko ti je važna životna sredina? Da li znaš kako bi trebalo da izgleda ekološki održiva zajednica? Šta se dešava u tvom gradu ili opštini sa pijaćom vodom, rekama, šumama, vazduhom…? Da li je pristup pijaćoj vodi pravo, i zašto to pravo nemaju svi, uključujući i pojedina mesta u Srbiji?
  • Da li te iznenađuje činjenica da se Srbija nalazi na prvom mestu u Evropi po broju prevremenih smrti kao posledice zagađenja životne sredine?
  • U kakvoj su vezi siromaštvo i ekologija? Zašto više od milion domaćinstava u Srbiji za grejanje koristi čvrsta goriva iako nisu dovoljno efikasna i zagađuju životnu sredinu? Da li si čuo/čula za ekološko siromaštvo?
  • Zašto je važno voditi računa o pravednosti i jednakoj raspodeli resursa kad su u pitanju „zelene politike“? Je li ti poznato da su žene značajno više zdravstveno pogođene zagađenjem vazduha?
  • Imaš li ideju šta je zelena ekonomija, a šta su zeleni poslovi? Da li znaš nekog u svojoj okolini ko se odselio iz svog rodnog mesta zbog zagađene životne sredine?
  • Kuda ćemo ako „napolje“ više ne postoji, jer je teško disati?

Hajde, reci nam: kako ćemo dalje?

TEMA YRT2021 jeste pravo na zdravu životnu sredinu, zaštita životne sredine i ekološki održive zajednice.

Oslanjajući se na Agendu održivog razvoja 2030¹, YRT2021 otvara teme kao što su klimatske promene i ublažavanje njihovih posledica, očuvanje biodiverziteta, obnovljivi izvori energije, održivo upravljanje šumama, rekama i drugim vodenim površinama, održivi život u gradovima, odnos prema deponijama, odgovorno i održivo konzumiranje hrane i smanjenje otpada, održiva moda, te druge teme u vezi sa zaštitom životne sredine i stvaranjem održive zajednice i zdravog ekosistema.

Istraživanja pokazuju da je zainteresovanost zajednice za teme živote sredine² porasla. Čak 50,6% mladih vrlo je zainteresovano za temu životne sredine , dok 74% ljudi u Srbiji smatra klimatske promene pretnjom.

Artboard 7Artboard 1 Artboard 2

 

 

 

 

 

Artboard 3 Artboard 4 Artboard 5

 

 

 

 

 

UKOLIKO…_________________________________________________

Imaš priču o lokalnom ekološkom problemu u vezi sa deponijama, zagađenjem vode, vazduha ili reke u svom kraju, opštini ili gradu;
Smatraš da je mesto/opština/grad u kom živiš ekološki neodrživ, i želiš da pričaš o ekološki neodrživom prevozu, neadekvatnim urbanističkim rešenjima ili potrebi za više zelenih površina;
Hoćeš da podeliš sa nama svoju priču sa terena kao ekološki aktivista/aktivistkinja i/ili želiš da inspirišeš druge mlade ljude da se angažuju na polju zaštite životne sredine;
Želiš da pričaš o mladima koji pripadaju određenoj zajednici i suočavaju se sa izazovima kad je u pitanju dostupnost pijaće vode ili nekog drugog resursa (na primer: mladi Romi ili generalno mladi koji žive u neformalnim naseljima);
Veruješ da imaš sjajnu ideju o tome kako da živimo u boljem skladu sa prirodom, te da odgovornije konzumiramo hranu, vodu i druge resurse;
Želiš da nam skreneš pažnju na to kako da kupujemo odeću i obuću, oslanjajući se na principe održive mode, očuvanja ekosistema i poštujući ljudska prava;
Imaš zanimljive uvide o vezi životne sredine sa drugim temama kao što su rodna (ne)ravnopravnost, socio-ekonomska (ne)jednakost, različitost, ili neka druga tema;
Hoćeš da podeliš uspešnu ekološku priču za koju znaš, podeliš uspešan model iz prakse, predložiš rešenje za stvaranje ekološki održivih zajednica…

….Ili bi želeo/la da nam pričaš o nekoj sličnoj temi koja ti je važna, koju živiš, za koju dišeš…

Onda bi trebalo da dođeš na YOUTH RIGHTS TALKS 2021 i kažeš KAKO ĆEMO DALJE!

KADA I GDE?

YRT2021 održava se 7.12.2021, a početak je planiran za 11 časova.

Događaj se dešava se delimično u online prostoru, delimično uživo, kako bi se obezbedila sigurnost svih učesnika i učesnica, a u vezi sa pandemijom virusa korona. Publika će aktivno učestvovati putem digitalne platforme, dok će izabrani/e govornici/govornice biti u prilici da budu zajedno na istom mestu, odakle će se događaj prenositi. Događaj je interaktivan, pa će publika u online prostoru dati svoj doprinos učestvujući na panelu i kratkim refleksijama, vodeći „digitalni dnevnik”, ali i prateći sadržaje u vidu pripremljenih video-materijala i muzičkog programa.
Poruke ovogodišnjih govora biće pretočene u zagovaračke aktivnosti ka donosiocima odluka.

Youth Rights Talks 2021 organizuje Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

UKOLIKO ŽELIŠ DA PRISUSTVUJEŠ DOGAĐAJU KAO AKTIVNA PUBLIKA ILI KAO GOVORNIK/CA, MOŽEŠ SE PRIJAVITI NA OVOM LINKU.

kako ćemo dalje

(ZA ONE ONE KOJI ŽELE DA SE PRIJAVE KAO GOVORNICI/GOVORNICE)

YouthTalk #KakoĆemoDalje

____________________________________________________________________________

Tvoj YouthTalk #KakoĆemoDalje može biti orijentisan na:

– Agendu 2030, odnosno Ciljeve održivog razvoja, ili na neki od značajnih dokumenata koji se odnose na životnu sredinu (pogledaj u TEMA YRT2021);
– temu ovogodišnjeg YRT2021, odnosno životnu sredinu i održive zajednice;
– predstavljanje ideje, vizije, primera dobre prakse, inicijative ili programa koji rešavaju izazove u zaštiti životne sredine, ili otvaraju pitanje neravnopravnosti i nejednakog pristupa prirodnim resursima;
– lično iskustvo, ličnu priču iz zajednice, lokalni ekološki problem s kojim se suočava tvoja zajednica.

YouthTalk koji bismo rado uvrstili u događaj YRT2021 ispunjava sledeće uslove:
– traje do 10 minuta,
– ima svoju strukturu, poentu, viziju/ideju koju zastupa,
– problematizuje, ali i nudi rešenja,
– otvara nove teme i daje nove ideje,
– predlaže nove i originalne pristupe u rešavanju poznatih izazova,
– ide bar jedan korak van opšteg i poznatog,
– zasniva se na argumentima i/ili autentičnom ličnom iskustvu,
– ima jedno konkretno pitanje koje je postavljeno donosiocima odluka, i
– može koristiti slike, prezentacije, audio- i vizuelne materijale.

Govor #KakoĆemoDalje karakteriše:
– Autentičnost
– Originalnost
– Iskrenost
– „Živa reč”
– Otvorenost za spontanost i greške

Da bi se prijavio/la da govoriš na YRT2021, nephodno je da pošalješ tizer svog YouthTalk-a!

Tvoj tizer:
– traje najviše jedan minut,
– na autentičan način predstavlja tvoj govor, temu i sadržaj govora koji bi voleo/la da predstaviš na događaju,
– prikazuje tebe ili više vas koji biste govorili zajedno na događaju 7.12.2021,
– u formi je koja tebi odgovara (može imati i kreativan, umetnički „vajb”),
– okačen je na nekoj od platformi kao što su YouTube, Vimeo i slično, ili poslat direktno na mejl youth@bgcentar.org.rs.
Nakon što si napravio/la tizer, prijavi se na linku, gde ćeš spremljeni tizer i postaviti.

Prijave traju do 29. novembra 2021. godine u ponoć. Klikni OVDE da se prijaviš!

Autore i autorke koji budu odabrani da predstave svoj YouthTalk #KakoĆemoDalje kontaktiraćemo najkasnije do 30. novembra. Oni će za konačnu pripremu svog govora imati mentorsku podršku od strane Beogradskog centra za ljudska prava i eksperta za ekološka pitanja.
Poruke ovogodišnjih govora biće pretočene u zagovaračke aktivnosti ka donosiocima odluka.

Za više informacija o samom događaju ili prijavi, možeš nam se obratiti na mejl youth@bgcentar.org.rs.

DOĐI DA NAM KAŽEŠ KAKO ĆEMO DALJE! Vidimo se na Youth Rights Talks-u!